Lokala regler, inklusive lokala bestämmelser och nya regler för 2019. Finns även anslagna i klubbhuset.

• EGA handicapregler: Ladda ner direkt från golf.se

Förutom ovanstående regelsamlingar gäller följande för tävlingar anordnade av Luleå Golfklubb:

Anmälan till tävling

Görs via terminal i klubbhuset eller på min golf.

Startavgift erläggs före start på tävlingsdagen, om inte annat anges i tävlingsinbjudan.

Reservlista för att fylla ut eventuella luckor i det färdiga startfältet kan medges efter beslut av tävlingsledaren.

Sista anmälningsdag är kl 17:00 fyra dagar före tävlingsdag.

Starttid och spelordning

Ansvarig tävlingsledare beslutar om starttider och spelordning.

Startlista finns på min golf samt anslås på tävlingskommitténs anslagstavla senast kl 13:00 dagen efter anmälningstidens utgång.

Se lokala regler och bestämmelser här.

Startavgifter senior/junior

9-hålstävling 50kr/30kr

18-hålstävling 175 kr/100 kr

Partävling 175 kr/100kr per person

Gästande spelare från annan klubb ska förutom startavgift erlägga greenfee.

Klubbtävling arrangerad av Luleå Golfklubb är öppen för aktiva medlemmar samt gästande spelare med officiellt hcp, om inte annat meddelas. Spelare som är avstängda för regelbrott eller som har obetalade startavgifter får inte delta i tävling.

Spelares skyldighet
Spelare som deltar i tävling som sanktionerats av Luleå Golfklubb är
skyldig att följa de lokala reglerna samt följa tidsangivelse och övriga anvisningar som utfärdas av tävlingsledningen.

För tävling som är hcp-grundande skall spelaren ansvara för att rätt hcp är registrerat i terminalen. Spelare i av Luleå Golfklubb sanktionerad tävling accepterar att de personuppgifter som är nödvändiga för att administrera tävlingen skrivs ut på listor och anslås på tävlingskommitténs anlagstavla i klubbhuset samt läggs ut på internet.

Bryta eller skippa tävlingen

Spelare som bryter tävling utan giltigt skäl, eller uteblir från tävling utan avanmälan, kan av tävlingsledningen avstängas från tävlingar under den tid som tävlingsledningen beslutar.

Spelare som anmält sig till tävling och uteblir skall erlägga förfallen startavgift innan avstängningen kan hävas.

Klassindelning
Klassindelning kan ändras av tävlingskommittén under tävlingssäsongen. Lägsta antal deltagare för att bilda en klass i tävling är fyra spelare.
Klass hcp
A +4,0 –11,4
B -11,5 –21,4
C -21,5 –36,0
D -36+

Krav för tävlingspris

Priser skall hämtas personligen i samband med prisutdelningen, i annat fall återgår priset till tävlingskommittén.

För att få ta del av prisbordet i en klubbtävling på Luleå GK måste du ha erhållit EGA Exakt Tävlingshandicap. I par- och lagtävlingar krävs det att alla i laget har EGA Exakt Tävlingshandicap. Information om EGA Exakt Tävlingshandicap kan laddas ner från länk högst upp på sidan!