19/7-21/7 Renen o Hermelinen (Björnen 9 hål) 22-23/7 Renen o Björnen (Hermelinen 9 hål) 24-25/7 Renen o Hermelinen (Björnen 9 hål) V 30 Björnen o Renen (Hermelinen 9 hål) V 31 Björnen o Hermelinen (Renen 9 hål) V 32 Hermelinen o Renen (Björnen 9 hål)… Read More