19/7-21/7 Renen o Hermelinen (Björnen 9 hål)

22-23/7 Renen o Björnen (Hermelinen 9 hål)

24-25/7 Renen o Hermelinen (Björnen 9 hål)

V 30 Björnen o Renen (Hermelinen 9 hål)

V 31 Björnen o Hermelinen (Renen 9 hål)

V 32 Hermelinen o Renen (Björnen 9 hål)