Om Vision 50/50

Luleå Golfklubb har genomgått Svenska golfförbundet (SGF) klubbutvecklingsprogram för ökad jämställdhet som heter Vision 50/50. Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället.

Inom ramen för Vision 50/50 har Luleå golfklubbs styrelse, klubbchef, pro och greenkeeper genomgått ett kostnadsfritt ettårigt utbildningsprogram framtaget av SGF och  SISU. Det har inneburit kunskapshöjande åtgärder, fysiska workshops tillsammans med SGF och andra golfklubbar.

 

Resultat

Det här har arbetet resulterat i

·         Jämställdhet är inarbetat i klubbens strategiska dokument – vision, värdegrund, mål och verksamhet

·         Kurser/träningar för kvinnor

·         Sociala aktiviteter riktade till kvinnor (vinprovning och golftävling)

·         Uttalat mål för barn- och ungdomsverksamheten att den ska riktas mot flickor och pojkar utifrån klubbens värderingar och med fokus på bredd

·         Lika villkor för ersättning till kvinnor, män och flickor och pojkar som deltar på NVGF:s tävlingar

·         Rekryteringsannonser utformas neutralt

·         Upprustning av omklädningsrum för personal för kvinnor och män

·         Intervjuer och enkät till klubbens damer för insamling av synpunkter på hur banan kan utvecklas för att skapa en golfanläggning för attraktiva spelupplevelser till klubbens alla medlemmar – kvinnor och män, flickor och pojkar.

·         Analys av golfenkäten Players 1st görs årligen utifrån ett jämställdhetsperspektiv

·         Åtgärder på banan för attraktiva spelupplevelser utifrån från synpunkter från medlemmar utifrån insamlade synpunkter från klubbens enkät/intervjuer till kvinnor och Players 1st

Under arbetet har även frågan om en damkommitté diskuteras. Styrelsen ser, utifrån intervjuer och enkäter, att det hos medlemmar finns önskemål om sociala aktiviteter för både kvinnor och män på klubben. Tidigare har en damkommittén bland annat arrangera sociala evenemang för kvinnor och ibland för både kvinnor och män. Sedan några år tillbaka finns det inte någon kommitté då det inte finns något intresse från någon medlem att engagera sig i arbetet. Styrelsen tycker att det klubben behöver är snarare en grupp som jobbar med sociala evenemang för både kvinnor och män, flickor och pojkar, istället för en damkommitté som kan uppfattas som icke-inkluderande.