Hösten 2016 inleddes klubbens omfattande trädprojekt som syftar till att släppa in mer ljus och vind på främst slingorna Björnen och Renen. Den täta skogen har under flera år försämrat slingornas kvalitet, både på fairways och greener; Bland annat har snösmältningen gått långsammare där den täta skogen hindrat sol, värme och vind att naturligt hjälpa till med upptorkning och växtlighet på banan.

När en stor del av de skuggande trädpartierna avlägsnats kommer banvården att intensifieras på främst slingorna Björnen och Renen. Avsikten är att skapa en ny och positiv golfupplevelse på de två slingor som under senare år nyttjats minst, i synnerhet Björnen.

Här kan du se exempel på hur banan förändras i takt med att träd tas bort och mer ljus släpps in. Klicka på motiven för att förstora dem.

 

Björnen 1, 31 januari 2017:

Björnen 2, 31 januari 2017: