Driving range

Drivingrangen är öppen dygnet runt. Övningsbollar betalas med rangekort eller poletter som du köper i golfshop/reception. Samarbetspartner: Norrlands BilObs! Rangen stängd för bollplockning söndagar kl 1 8–20!

Puttinggreen

Puttinggreen (gräs) ligger framför klubbhuset. Samarbetspartner: SEB.

Chippinggreen

Träningsområde för närspel ligger i anslutning till Renens första tee. Samarbetspartner: Svensk Cater.

Plastgreen

Plastgren som tidigarelägger möjligheten att träna puttning. Ligger bakom shopen. Samarbetspartner: Notvikens Fastighet AB.