Information: Svaret på frågorna finns i regelboken. Har du frågor om regler kontakta gärna Tommy Hannu, Distriktsdomare eller Karl-Gustaf Sandberg, Förbundsdomare Emeritus

Rätt eller fel, svar

Svar fråga 6: När Bernt tar lättnad för ett oflyttbart tillverkat föremål på spelfältet, kan närmaste punkt för fullständig lättnad vara på fel green. Är det så?

Svar: Ja, den närmaste punkten för fullständig lättnad, för Bernt, kan vara på fel green. Regel 16.1b, Definition ”Fel green” och ”Spelfältet”

 

Flervalsfråga. Vad är lösa naturföremål

Fråga 7: Barbro och Eva diskuterar när de går på Renen 8: Vad som är lösa naturföremål? (24)

A. En död myra som sitter fast på bollen.

B. En två meter lång växande björnbärsreva som ligger löst mot bollen.

C. Grus som bollen ligger på.

 

Svår fråga. Ganska vanlig situation

Klubbchefen Adams fråga

Vilken boll är Adams boll i spel. Tolkning 18.3c(1)/1

Fråga: En regelsituation från den anrika klubben i Australien, Royal Adelaide, där Adam, VD/Klubbchef, på Luleå GK var inblandad i under club championship, tillsammans med bästa kompisen Beau.   Adam slår ut på hål 18 par 4, OoB efter hela högra sidan. Bollen går mot OoB och kan vara förlorad. Adam slår en provisorisk boll som går åt samma håll men lite längre. Beau slår ut spikrakt. Den ordinarie bollen hittas inte den har troligen gått out, tror Adam som däremot hittar den provisoriska bollen bland rötterna i en buske150 yard från hål, och droppar den R19.2c. Innan Adam spelar på den provisoriska bollen hittar Beau den ordinarie bollen in bound c:a 175 yard till hålet inom tre minuter, vid en out-pinne.

Vilken boll är Adams boll i spel

A. Den droppade provisoriska bollen

B. Adams boll i spel är den ordinarie bollen som hittats inom tre minuter (Adam hade inte gjort något slag på den provisoriska bollen från en plats närmare hålet än där den ordinarie bollen hittades) .

 

Vilken påföljd/plikt: 0, 1, 2,3,4 slag, Förlorat hål, Diskvalifikation, Svar

Svar fråga 5: I slagspel ligger Lisas boll i en bunker, på Hermelinen 9, som är full av löv. Lisa tar bort löv så att hon kan se bollen. När Lisa startar sin sving, vidrör hon några blad med klubban i baksvingen. Vilken påföljd tycker du att Lisa ska ha.

Svar: Lisa får 0 plikt, Regel 12.2a och 15.1a

Rätt eller fel

Fråga 6: När Bernt tar lättnad för ett oflyttbart tillverkat föremål på spelfältet, kan närmaste punkt för fullständig lättnad vara på fel green. Är det så?(4)

 

 

En liten hjälpreda om en viktig princip av spelet: “spela bollen som den ligger.”

• Om spelarens boll stannar och därefter rubbas av naturkrafter t ex vind eller vatten, måste spelaren normalt spela den från dess nya läge.

• Om spelarens boll på green rubbas efter att spelaren lyft och återplacerat bollen på den punkt från vilken den rubbades: Måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) (se Regel 14.2).  Detta gäller oavsett vad som orsakade att den rubbades (inklusive naturkrafter).

• En återplacerad boll är i spel även om bollmarkeringen som markerar dess läge inte har tagits bort.

• Om spelaren lyfter bollen utan att markera läget, markerar läget på fel sätt eller slår ett slag med bollmarkeringen kvar på plats får spelaren ett slags plikt.

 

Vilken påföljd/plikt: 0, 1, 2,3,4 slag, Förlorat hål, Diskvalifikation

Fråga 5: I slagspel ligger Lisas boll i en bunker, på Hermelinen 9, som är full av löv. Lisa tar bort löv så att hon kan se bollen. När Lisa startar sin sving, vidrör hon några blad med klubban i baksvingen. Vilken påföljd tycker du att Lisa ska ha (12)

Rätt eller fel, svar

Svar fråga 4: Janne, sitter och äter lunch med sina golfkompisar Under det vanliga golfsnacket efter ronden hävdar Janne med bestämdhet att tillfälligt vatten är alla tillfälliga vattensamlingar överallt på golfbanan.

Svar: Janne har fel, Definition ”Tillfälligt vatten”

Ganska svår fråga

Provisorisk boll lyfts av spelare Blir därefter bollen i spel

 

Svar Ganska Svår Fråga Tolkning ”Official Guide to the Rules of Golf” 18.3c(2)/5

Svåraste frågan: Per spelar en slagspelstävling. På Renen 4 slår han en hook från utslaget ut i den höga och tjocka ruffen. Per vet att bollen kan vara förlorad så han spelar en provisorisk boll, rakt ut på fw.  Per hittar en boll som han tror är den ursprungliga bollen, gör ett slag på den, och går ut på fw och plockar upp den provisoriska bollen och därefter slår upp bollen från ruffen på green. Där upptäcker Per den bollen han har spelat upp på green är fel boll. Per går tillbaka och återupptar sökningen efter den ursprungliga bollen men kan inte hitta den inom tre minuters söktid. Eftersom Per inte hittade den ursprungliga bollen så blir den provisoriska bollen Per:s boll i spel, som Per har lyft och som han måste återplacera, för att kunna spela vidare.

Frågan är: Vilket slag i ordningen blir Pers nästa slag.

Svaret är: Per ska slå sitt sjunde slag

 

 

Svar Svår fråga Ordförande Kjell Hjelms fråga

Ja eller Nej

Micke spelar en klubbtävling, slagspel, och slår ett slag, med sin hemmagjorda klubba ”Mickes Iron”, som inte är godkänd (motsvarar en järn 4:a), Micke använde klubben för att spela en provisorisk boll, men den bollen blev aldrig Mickes  boll i spel. Är Micke diskad för att ha spelat med en klubba som inte är godkänd

A Ja

B Nej Micke blev inte diskad, eftersom den provisoriska bollen inte blev bollen i spel, och räknades i resultatet på hålet. Tolkning  ”Official Guide to the Rules of Golf” 4.1a(1)2

 

Flervalsfråga, svar

Svar fråga 3: I en slagspelstävling så droppar Gun en boll för tillfälligt vatten på Björnen 7. Bollen träffar marken i lättnadsområdet, innan bollen stannar träffar bollen av misstag Guns klubba som ligger på marken i kanten på lättnadsområdet. Gun tar bort klubban utan att bollen, som är kvar i lättnadsområdet rubbas. Gun spelar bollen.

Vad är påföljden?

A. Gun får ingen plikt. Regel 14.3c(1)     B. 1 slags plikt                    C. 2 slags plikt

 

Kom ihåg att när din boll är i ett pliktområde, får du ingen lättnad för:

 

·       störande inverkan från ett onormalt banförhållande (Regel 16.1),

·       en pluggad boll (Regel 16.3) eller

·       en ospelbar boll (Regel 19).

Din enda lättnadsmöjlighet är att ta lättnad med plikt enligt Regel 17.

 

 

Flervalsfråga

Fråga 3: I en slagspelstävling så droppar Gun en boll för tillfälligt vatten på Björnen 7. Bollen träffar marken i lättnadsområdet, innan bollen stannar träffar bollen av misstag Guns klubba som ligger på marken i kanten på lättnadsområdet. Gun tar bort klubban utan att bollen, som är kvar i lättnadsområdet rubbas. Gun spelar bollen. (22)

Vad är påföljden?

A. Ingen plikt                                           B. 1 slags plikt                    C. 2 slags plikt

 

 

Svaret på Requestfråga  inspirerad av Bernt Tiberg

Det här är situationen: På Hermelinen 6 markerar Tore sin boll, som ligger, efter tre slag,  på överkanten på green , rengör den och återplacerar bollen. Då börjar bollen rulla och den rullar hela vägen i koppen. ”Par” säger Tore glatt till Bertil. Tar upp bollen ur koppen, de går vidare och slår ut på 7:an. De kontaktar TD som är Tommy Hannu och vill veta om Tore gjorde rätt på H6.

Tommys ruling : Tore plockade ju visserligen upp bollen ur koppen men han skulle ha återplacerat den, Regel 13.1d, och därefter håla ut.  Eftersom han inte hålade ut på 6:an, innan han slog ut på 7:an så är det Regel 3.3c ”Att inte håla ut” som gäller vilket innebär diskning. (Regel 3.3b undantag gäller inte).

 

En viktig fråga i sammanhanget

• ”Fuskade” Tore, när han sa till Bertil att han hade par på hålet, utan att ha hålat ut

 

 

Requestfråga  inspirerad av Bernt Tiberg

 

Bertil och Tore spelar tillsammans i en slagspelstävling. Regionfinal i ”Däck och Vulk”.  På Hermelinen 6 markerar Tore sin boll, som ligger, efter tre slag, på överkanten på green , rengör den och återplacerar bollen. Då börjar bollen rulla och den rullar hela vägen i koppen. ”Par” säger Tore glatt till Bertil. Tar upp bollen ur koppen, de går vidare och slår ut på 7:an. På hål 9 tar Bertil upp situationen på 6:an med Tore men båda är lika dåliga på regler och vet inte vad som gäller, men de ska informera TD som är Tommy Hannu. Tommy får situationen klart för sig ganska omgående, och vet exakt vad som gäller. Vet du vad som gäller? Tommys ”ruling” kommer  nästa vecka.

 

Tänk på att:

• Spela banan som den är och spela bollen som den ligger.

• Spela i enlighet med reglerna och i spelets anda.

• Du är ansvarig för att lägga till dina egna plikter, om du bryter mot en regel, så att du inte får någon möjlig fördel gentemot din motspelare i matchspel eller övriga spelare i slagspel

 

Vilken påföljd/plikt: 0, 1, 2,3,4 slag, Förlorat hål, Diskvalifikation

Fråga 2: Bosse byter boll i slagspel när han återplacerar sin boll på green på Renen 1. Han hålar sedan ut och slår ut på nästa hål. (11)

Svar fråga 2: Bosse byter boll i slagspel när han återplacerar sin boll på green Renen 1. Han hålar sedan ut och slår ut på nästa hål. Svar: Nej Bosse får inte byta boll när han återplacerar sin boll. Påföljd: 2 slags plikt. Regel 6.3b(1) och (3)

 

Fråga 1: Får Maja böja en gren med sin hand för att komma under ett träd för att spela en boll när detta är det enda sättet att komma under trädet för att ta en stans. (1)

Svar fråga 1: Får Maja böja en gren med sin hand för att komma under ett träd, på Björnen 5, för att spela en boll när detta är det enda sättet att komma under trädet för att ta en stans. Svar: Ja det får Maja. Regel 8.1b. Det finns en tolkning, 8.1b/3, i ”Official Guide to the Rules of Golf”.