NVGF (Norr- och Västerbottens Golfförbund) består av 22 klubbar med tillsammans ca 14.000 medlemmar.

• NVGF tävlingsprogram för 2019 hittar du här.