Luleå Golf AB sköter driften och fastighetsskötseln på uppdrag av Luleå Golfklubb. Verksamheten  ansvarar för hela banans skötsel och underhåll med fast och säsongsanställd personal. Bolaget har huvudansvaret för underställda underentreprenörer såsom restauratör, pro/shop mm.

Årsredovisningar för bolaget finns att hämta på kansliet.

 

• För information om Styrelsen för Luleå Golf AB & Luleå Golfklubb ser under – Styrelsen Luleå GK

 

 

• Valda ombud att företräda klubbens aktier

Namn: Tomas Sundström
Född: 1969
Jag privat: Bor i villa på Stadsön i Gammelstad tillsammans med min sambo strax vuxna barn. Gillar
förutom golfen, trädgårdsodling, köra MC, resa, träna, samt umgås med vänner och bekanta.
Jag i yrket: Ingenjör. Jobbar i bredbandsbranschen sedan 25 år tillbaka. Just nu som VD för IT
Norrbotten, ett regionalt bolag ägt av länets kommuner och region Norrbotten, med uppdraget att
tillsammans med de lokala fibernäten försörja Norrbotten med en regional digital motorväg.
Mina styrkor (egenskaper/kompetenser): Utveckla verksamhet, organisation och affärer. Jobba med
samverkan mellan verksamheter, företag och människor för en högre gemensam nytta.
Teknikintresse. Golfnörd. Nyvaknat intresse för gröna näringar, biologisk mångfald och hållbarhet.
Golfspelet för mig: Golf är friskvård, prestation, gemenskap, umgänge och upplevelse på samma
gång. Det finns mig veterligen ingen aktivitet där så många olika utövare kan samsas på en
gemensam arena, var och en efter sina förutsättningar och ambitionsnivå.
Hcp: 8,4

 

Namn: Torbjörn Wickström
Född: 1964
Jag Privat: Bor i villa i Södra Sunderbyn med fru Annika. 2 vuxna grabbar samt ett barnbarn. Gillar att
träna på Inpuls samt golf under den del av året det funkar. Gillar även att vara ute i naturen samt
pyssel med huset.
Jag i yrket: Säljare hela livet, just nu sen 10 år tillbaka maskinansvarig för Sverige åt ett Tyskt företag
Pferd.
Mina Styrkor (egenskaper/kompetenser): Mycket kundorienterad, bygga nätverk.
Golfspelet för mig: Friskvård med tävlingsmomentet samt att alla kan spela mot alla.
Hcp: 16,3

 

• Verkställande direktör och klubbchef

Adam Wozniak_DSC4814

 

 

 

 

 

Adam Wozniak

070-338 54 33

 

• Anställd personal

 

linusb

Linus Bylund head greenkeeper

070-653 58 46