Läs gärna greenkeeper Linus Bylunds tidigare bankommentarer också!

__________________________________________

26/9 – 2018

 

Jordproverna har kommit!

 

jordprov

 

Vi har tagit nio st jordanalyser på 10cm djup (där rötterna växer (=  där näringen skall finnas tillgänglig för att ge någon effekt), från cirka 10-15 olika ställen från varje green för att få ett genomsnitt av varje individuell green.

I stort så ser alla nio st jordprov  väldigt bra och jämna ut, pH ser kanonbra ut, vi har fått upp pH till den nivån vi vill ligga på. Näringsämnena är naturligt låga pga höstens intågande och inte lika frekvent gödslande.

Vad vi dock har sett av detta jordprov är att vi ligger lite för lågt på framförallt mikronäringsämnet kalcium, som stimulerar rotutvecklingen hos plantan. Om vi kan höja det värdet, kommer vi sannolikt att kunna få mer rötter, vilket för oss banpersonal och er golfare ger ett mer slitagetåligt gräs, som tål mer torka, samt kan ta upp mer näring, en bättre gräsetablering och bättre läkningsförmåga. samt antagligen inte bli lika ”stressat” under säsong och därmed inte gå i blom lika mycket som nu(när gräset ser lite vitaktigt ut, bollar ”styr” mer samt gräset blir lite ”hängigt”).

Det vi kommer att göra nu i höst är att kalka med ett speciellt kalk som inte höjer pH nämnvärt (eftersom vi ligger så pass bra) samt innehåller mycket kalcium. Vi räknar med att köpa in ca 8 ton och lägga ut det ungefär som vi gör med en sanddress och sedan lufta ner det.

 

Vi har även tagit ett prov på mullhalten (andelen organiskt material i de översta 10cm) på alla nio greener, och det ser fantastiskt bra ut! Vi ligger helt rätt i andel på alla nio.

Det säger oss att vi jobbar på rätt sätt med sanddressningen, samt valen av material under hela säsongen (sand, såbädd, mulldress etc.), vilket betyder att vi inte behöver ändra vare sig produkter eller i skötselplanen, utan köra på med det som blivit standard för oss de tre senaste åren.

Det säger också att det inte mer finns något behov av hålpipning på greenerna nu till hösten (av anledningen mullhalt, det kan finnas andra anledningar t.ex att få bort ytvatten och hålla torrare spelyta, Renen 4 ex.vis.)

Med det sagt räcker det för oss att göra en vanlig luftning som under spelsäsong, vilket betyder att vi kan ha öppet greenerna tills dom fryser (troligtvis några dagar extra).

För oss banpersonal betyder det att vi kan arbeta med övriga ytor istället, såsom hålpipa foregreens samt tee:s istället, som har ett stort behov av luftning.  Detta kommer höja kvaliten på dessa ytor över tid, när vi fått in det i skötselprogrammet och börjar lufta dessa mer frekvent.

 

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

 

1/8 – 2018

Skötsel har varit denna, och förra veckas ledord!

Efter Golfveckan gick vi som vanligt ut och luftade greenera, vilket vi alltid gör efter att vi har pressat greenerna hårt med både klippning, vältning och har haft ett mycket högt speltryck. Därefter gav vi greenerna en välbehövligt dos med näring i flytande form.

Denna vecka har vi, innan KM går av stapeln vertikalskurit greenerna två varv, lagt på ett något större lager sanddress samt vält greenerna ett par varv för att få ner sanden. Detta gör vi för att snabba upp greenerna mot helgen. I dagsläget är det något mer trögputtat iom. att vi gett greenerna en ”vilodag” från klippning, och endast vält dem. Detta gör vi dels för att kunna klippa och välta något mer emot slutet av veckan, men framförallt för att inte klippa bort all sand och därmed förstör både syftet med sanddressning och greenklipparens nyjusterade (inför KM)  klippcylindrar som blir väldigt slöa av sanden.

Regnet ser ut att  vara på väg in, och därför har vi passat på att knivlufta Fairways för att hålla ytvattnet borta och därmed förbättrar utsikterna för att ha en torr bana.

Imorgon kommer vi äntligen också gödsla fairways för andra gången, som hittills inte blivit av enligt skötselplan pga. uteblivet regnande. Vi passar även på att gödsla tee:s i veckan, och greenerna kommer att få sitt efter avslutad KM-helg!

Imorgon, Torsdag kommer vi att klippa greenerna med nyslipade aggregat, samt välta samtliga. Sedan gör vi om proceduren Fredag, så att vi kommer att ha snabba greener till tävling!

damm

Vi har även färdigställt arbetet med att så igen den gamla dammen på Renen 9, nu väntar vi bara på att gräset ska ta sig! Tillsvidare är det MUA som gäller, men inom kort kan vi spela även därifrån!

Nästa vecka kommer vi att fortsätta fylla sand (och komplettera ogräsrensningen) i bunkrarna på Björnen. Hermelinen samt Renen (med udantag från en bunker på Renen 5 t.h) är fyllda med ett fint lager sand sedan förra veckan.

Samtidigt som vi gör detta så Trimmar vi upp banan så mycket vi kan, med fokus på tee-greenområden, vattenhinder och allt du kan tänkas stöta på runtomkring våra fairways!

 

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

 

13/7 – 2018

Äntligen tillbaka!

(Våren, Tävling, Sommartorka och banstatus)inledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Först och främst måste jag be om ursäkt för uteblivna uppdateringangar. Jag skyller på tidsbrist, men egentligen är det jag som inte tagit mig tid till att sätta mig ner och skriva. Så här kommer en lång sammanfattning!

 

Våren kom rekordsent, men gick sedan rekordsnabbt iom. ingen tjäle och mycket varmt väder. Vi försökte hålla jämna steg med vädret och sådde alla ytor så fort vi kunde, samt höjde frekvensen på både gödsling såsom vatten. Det varma vädret gjorde att vi inte kunde använda vårdukarna lika mycket som normalt, vilket ställde höga krav på bevattningsanläggningen, där den måste kompensera för starka vindar, samt få ut rätt mängd vatten på rätt ställen. trots intensiv bevattning fick vi några fläckar på främst Renen där bevattningen inte riktigt räckte till, Dessa fläckar tog lite längre tid samt större arbetsinsatser på sig innan dom läkt ihop helt.

 

Inför Tävlingsveckan har vi jobbat med mycket förberedande åtgärder. Vi har lagt ut en noga beräknad giva näring i god tid innan tävling, för att minimera tillväxttoppar under tävlingsvecka samt att vi nu vet att vi har ett friskt och livskraftigt gräs som tål det höga slitaget som kommer att uppstå.

Vi har även vertikalskurit och sanddressat 3 varv för att tunna ut gräset och därmed ökat både bollrullen och jämnheten. Därefter har vi även sänkt klipphöjden förr att ytterligare snabba upp greenerna.

Innan vi går in i golfveckan har vi även plockat isär greenklipparna, rundslipat och monterat nya understål för att garantera ett vasst snitt och därmed ser till att vi får en jämn och  finklippt green.

Under tävlingsveckan kommer fokus att ligga på att presentera banan så bra som möjligt genom ökad klippfrekvens, varierade hål samt ökad varitation av slingorna.

Övrig tid kommer vi att fortsätta jobba med bunkrarna i form av att snygga till bunkerkanterna och ogräsrensa dem ett andra varv. När det är klart kommer vi att börja fylla sand i de bunkrar där det saknas.

Under tävlingsveckan kommer vi att starta tidigare varje dag för att hinna arbeta så mycket som möjligt innan respektive tävling startar.

 

Sommarvärmen är här och nederbörden har uteblivit. Detta har resulterat i en långvarig torka. Tyvärr har detta medfört att bevattningsdammen har börjat sina, och vi har varit tvungna att ransonera bort teebevattningen, för att få vattnet att räcka till den rikliga bevattningen av greenerna. Vi vattnar greenerna ca 3ggr så mycket just nu mot för en normal sommar iom. värmen. torr tee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad vi gör för att få vattnet att räcka så länge som möjligt är att använda en sådan här Fuktmätare:

fukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hjälper oss att vattna ”rätt”, dvs. inte vattna i onödan, och att inte använda för mycket vatten bara för ”att vara på den säkra sidan”. Fukthalten ska ligga mellan 20-25%, vid 18% riskerar vi torkskador (utifrån våra förutsättningar, jordmån, bevattningskapacitet etc), och över 25% är ”för blött” – vi får mjuka greener där bollrullen minskar.

Vi mäter alla greener varje dag och ser vart vi kan spara in, och vad vi behöver vattna extra för att gräset ska klara sig. En annan intressant sak som säger lite om varför det går så mycket vatten är att det är mellan 25-30c varmt 7.5 cm ner i jordprofilen! Detta har åtminstone jag aldrig varit med om, normalt sett brukar det ligga på ca 20 grader.

 

Banstatusen i övrigt är generellt sett bra, Tyvärr riskerar vi torkskador på fairway, och som tidigare nämnt mycket torra tee:s och vi hoppas att det kommer en del regn snart!

En sak som många säkert också noterat är att vi har fått mycket blommor och övrigt ogräs i ruffarna. Detta beror på ett ogynnsamt förhållande för gräset iom uteblivet regn och därmed har inte gräset tillgång till näring. Detta gör att ogräset kliver fram och ”tar över”

ruff blommor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vet att det är mycket svårt att leta boll när det ser ut såhär och vi gör vad vi kan för att motverka detta. Genom att klippa ruffarna mer frekvent, och hålla nere höjden. Tyvärr är detta ogräs lite svårt att bli av med i rådande väder (läs torka & näringsbrist) eftersom stjälkarna är så mjuka och lätt ”lägger sig ner” när vi försöker klippa över dom. Detta kommer att försvinna så fort det har börjat regna mer och gräset återfår sin konkurrenskraft.

Vi kommer som sagt att arbeta mycket med finishen på banan under nästa vecka, samt att öka bollrullen så mycket vi kan genom att öka frekvensen på vältningen.

 

Nu ser vi fram emot golfveckan, och hoppas sedan på att vi får lite (läs mycket, fast inte för mycket 🙂 ) regn!

 

MVH Linus, Head Greenkeeper