Baninformation och banverksamhet 

 

11/10 – 2016

Examensarbete, och en ”djupdykning i greenerna!”

Hej! Sedan sist har arbetet med trädprojektet fortskridit, och vi börjar närma oss slutet av våran del. Endast ett fåtal träd återstår att kapa, samt en rejäl ”städning” på slingan Renen.

Vi har även klippt greener, tee/foregreen, fairway och semiruff sedan sist! Antagligen var detta sista gången för i år, tillväxten har tillsynes stannat näst intill helt iom. kalla nätter samt låg medeltemperatur, och att mörkret infinner sig tidigare och tidigare.

Vi har även lagt på ett ordentligt skyddande sanddresslager på samtliga greener av främst två anledningar, jämnare/snabbare rull samt som ett skydd för plantornas tillväxtpunkt! Nu minimerar vi det direkta trampet på plantans viktiga delar som är mycket känsliga och blottade på hösten.

Vi kommer att lägga på ännu en sanddress någon gång under denna vecka!

 

Examensarbete!

Som ni kanske vet är jag mitt uppe i HGU-utbildningen, vilket är det sista steget till att bli en fullt utbildad Head Greenkeeper. Förra hösten avverkade vi just under halva utbildningen, och samma sak kommer ske denna vinter, för att vid ett senare tillfälle  bli examinerade.

I denna utbildning ingår det  att göra ett examensarbete, och jag har valt att göra en undersökning på våran egen bana för att ha så stor nytta av utbildningen som möjligt! Mitt arbete handlar om det ständigt återkommande disskussionsämnet, vinteröverlevnad!

I arbetet har jag valt att jobba på puttinggreenen, för att alla medlemmar som vill skall kunna följa processen, samt att enkelt kunna se resultatet/utfallet till våren!

examensarbete

I undersökningen kommer jag att prova olika luftningstekniker, ta bort ”korvarna”, lämna korvarna, ta bort och fylla med sand, inte lufta alls (en nollruta som referens), och det mest spännande kapitlet, vintertäckning! Jag kommer att vintertäcka halva greenen med en tät duk, typ byggplast. Detta är väl beprövat nedåt i landet, men inte testat så mycket här i norr, där vi har mycket längre och hårdare vintrar än söderut.

Problemet med långa vintrar är att gräset, som behöver syre även under vintern, kvävs under snö/istäcket. Och eftersom vi har längre vintrar än nästan någon annan är nästan alltid detta fallet. Med en duk skyddar du gräset mot direktkontakt med både snö och is, som ofta hinner smälta och frysa till is i jorprofilen och täpper igen alla porer i marken och bildar ett ”tätt skikt” som har 0% chans att få in syre. Den andra positiva egenskapen med duk är att den bildar en ”syreficka” mellan green och duk, eftersom den inte blir i närheten så tät som ett lager med is på ytan.

Detta kommer jag undersöka på både en hålpipad yta, (dvs med mycket lufthål) samt en helt slät greenyta.

Varför är vinteröverlevnad intressant överhuvudtaget? Jo, för mig handlar det om att leverera en så bra spelyta  som möjligt, så snabbt som möjligt på våren. Här utreder vi hur vi kan påskynda banöppning med hjälp av höstarbete. Den andra aspekten är, vilka skötselåtgärder är det ”värt” att satsa på, ska man t.ex köpa duk för xx antal tusen kronor, och vilken nytta?

 

Djupdykningen!

Som ni kanske har läst i nyhetsbrevet eller på facebook har vi stängt slingan Björnen för en lätt renovering av greenerna.

Vad det handlar om är den sedvanliga hålpipningen vi gör på greenerna (i år med en extra twist!, vi kommer att ta bort korvarna till våren för att göra plats åt ny fräsch sand!)

Denna gång skall jag försöka förklara mer ingående varför den är så viktig för oss, och för att kunna göra det måste vi titta under gräsytan.

Detta är en jordprofil (nedan), för många kanske detta bara ser ut som en jordplugg, men för mig så är detta en tidslinje tillbaka i tiden för att se hur banan har skötts, och även en mycket viktig del i pusslet att se hur greenen mår, och hur vi lägger upp skötselplanen kommande år, och även långsiktigt.

jordprofil
1. Bra!! Porös sand blandat med friska rötter
2. Dåligt!!! mycket tätt skikt utan sand eller luftfickor, för mycket organiskt material. Vattenhållande tätt skikt!
3. Bra, sand bra uppblandat med org. material. porös med plats för luft, och god dräneringsförmåga.
4. OK! Porös, men saknar sand, OK dränförmåga.
5. Bra! Här har någon tidigare greenkeeper lagt ett ordentligt sanddresslager!

 

Som ni ser så är det lager nr. 2 som är det största hotet mot greenkvalieten. detta är ett mycket tätt lager som har blivit uppbyggt av för mycket organiskt material (gräsklipprester, döda rötter etc.) och INTE uppblandat med sand. Detta medför ett tätt slutande lager som gör att rötterna inte kan andas (har tillgång till syre),  vattentransporten genom profilen sluter tätt redan på 2cm djup, en sk. ”flaskhals”.När det regnar är det detta lager som gör att greenen torkar sakta.  Detta lager är dessutom vattenhållande i sig själv, vilket betyder att även om marken under är snustorr, är detta skikt blött. Det försvårar alltså bevattningen, och i sin tur gräset, eftersom det blir svårt att få vattnet till rötterna utan att göra greenen dyngsur. Om det inte vore nog med det fungerar även detta skikt som ett filter mot gödsel. näringen filtreras (fastnar) i skiktet och kommer inte ner till rötterna i nog stor mån.

Det positiva är att detta skikt är så pass grunt så att vi fortfarande lätt kan komma åt det. det hade varit värre om det hade varit på 10cm djup istället för 2-5cm, som det är på nu. Det gäller dock att ta tag i problemet nu, eftersom att vi sanddressar, kommer detta skikt ”sjunka” djupare för varje år som går.

Sensmoralen i detta kan vara att se till att alltid ha koll på skötseln (sanddress, v-skär, lufning etc.), så vi inte skapar sådana här problem som är väldigt svåra och tidskrävande att åtgärda.

Det finns självklart många olika lösningar på detta, en del mycket dyra, och en del billigare. Den lösningen vi har kommit fram till fungerar bäst för oss både ekonomiskt och effektivt är att hålpipa greenerna (tar upp korvar med det dåliga materialet), få bort dom från greenen. och återfylla med ny sand med rätt egenskaper för våran bana.

Eftersom du bara luftar ca. 7% av greenens yta varje gång du hålpipar är detta ingenting du får till av att bara göra en gång, utan det krävs kontinuitet långsiktigt. Våran plan är att hädanefter hålpipa varje yta 2 gånger (samtidigt, i olika riktning) och därmed öka på luftad yta till 14%. Med det sagt kommer vi att behöva göra detta ett antal år innan vi har en fullt frisk green, men tills dess kommer dom bara bli bättre och bättre för varje år!

 

 

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/9 – 2016

Tiden som gått, och tiden som kommer!_20160820_095444

Nu var det otroligt länge sedan sista uppdateringen! Anledningen till detta är att vi i månadskiftet Augusti-September gick från full personalstyrka (9st) till endast 3 inkl klubbchefen i banpersonal! Varenda minut har lagts på att bibehålla finishen på banan, utan att kompromissa med greenkvalitet. Det har varit en mycket givande utmaning att gå ner så mycket i personal, vi har lärt oss mycket om hur vi vill prioritera, samt att vi har tagit behovsanpassad skötsel och klippning till en ny nivå! Jag måste säga att det har fungerat mycket bra, allting har flytit på rätt så ”smärtfritt”.

I korta drag har vi endast klippts det som behövs under denna period, och hoppat över det som har stannat i tillväxt. Vi har gödslat, dressat, luftat och vält greenerna enligt skötselplan för perioden!

En nyhet för i år är att vi har daggat av greenerna varje dag, även helger!

Detta medför direkt bättre spelkvalitet tidigare på morgonen, bättre klippresultat eftersom gräset blir torrare och ”reser sig” upp i större mån. Och den kanske viktigaste fördelen på sikt är att vi minskar risken för  svampsjukdomar rejält! Varför detta är bra är dels för att greenerna ska vara så bra som möjligt nu på hösten, men även vara så friska som möjligt när vintern kommer, för att ha större överlevnadschans till våren, eftersom friskt och startk gräs klarar vintern bättre.

Det här hade vi inte kunnat lyckas med själv, utan vi har fått hjälp av ett par frivilliga eldsjälar som har ställt upp för Luleå GK otroligt mycket! Trots väder och vind har dom daggat varje morgon i en och en halv månad! Det är dessa personer ni ska tacka för att greenerna har varit så bra och skadefria i höst!

dsc_0168

Börje och Leif, riktiga eldsjälar som alltid ställer upp!

dagg

Daggrepet ”in action”, Hermelinen 7. 

 

Trädprojektet!

Som ni säkert har läst i Nyhetsbrevet så har vi börjat med det s.k ”trädprojektet”, där vi kommer ta bort en hel del träd av olika anledningar på Främst Björnen, men även Renen, och mindre områden på Hermelinen. Detta kommer att ha en rad positiva effekter på banan som ni med all säkerhet kommer att märka på kvaliteten och finishen på banan nästa år!

Vi kommer att rensa upp runt alla green- och teeområden på Björnen, för att släppa in mer solljus och vind(sol, vind och vatten är nyckeln till allt liv här på jorden, klyschigt, jag vet.), vilket kommer vara den största orsaken till bättre grönytor under hela säsongen! Solen kommer värma upp marken tidigare på året och kommer alltså tillåta en bättre vårstart, detta kommer i förlängningen bidra till bättre kvaliet av den anledningen, och även av det extra solljuset i sig själv under sommaren. Grönytorna kommer att torka upp snabbare än i dagsläget vilket självklart också kommer att bidra en hel del. Under hösten har vi fortsatt en stor fördel av detta i form av mer solljus som minskar daggen och ökar avdunstningen.

Sedan har vi en rad extra fördelar! Mindre skräp (barr, löv) och kvistar) på tee- och green under hösten t.ex, som ofta har legat kvar ett tag under våren. För er som tycker att det har varit mycket mygg på Björnen, får nog ge slingan en ny chans nästa säsong. Mindre träd bidrar till mer vind, vilket kommer bidra till mindre mygg!

Eftersom att Fairway och övriga grönytor har en tendens til att ”växa” med åren ( Man klipper naturligt ut grönytorna för att alltid ha skarpa konturer), så har vi fått en del träd som står mitt i semiruffen. Dessa och en del andra träd som inte är i spel eller har någon funktion (designmässig,spelstyrande eller avskärmande etc.)  på banan kommer vi att ta bort. Detta kommer ha en rad fördelar, både designmässiga och skötselmässiga. En hel del hål kommer att få en rejäl ansiktslyftning!

Den stora skötselmässiga fördelen är att vi kommer att kunna klippa semiruff och ruff mycket effektivare och därmed hinner klippa oftare. Detta betyder att vi eliminerar ett problem som vi har haft, att vi inte har hunnit klippa semiruff och ruff nog frekvent.

Jag uppskattar att vi kommer att ta bort ca 150 träd från semiruff/ruffen (stubbarna ska också fräsas bort till hösten 2016/våren 2017). Jag uppskattar även att det tar oss ca 30 sekunder extra att cirkla runt / lyfta ett klippdäck vid ett träd.

Med detta sagt kommer här ett räkneexempel på sparad tid vid klippning:

150 träd x 30sek = 4500 sek. 4500sek/60= 75 min

Vi kommer alltså att spara 75min på att klippa Renen-Björnen! Vi klipper just nu, 2-3 gånger i veckan, men vi räknar lågt för att få ett rättvist exempel.

75min x 2 gånger i veckan = 150 min, vilket är 2,5 timmar.

Detta låter kanske inte så mycket,  men om vi då tittar i manualen för semiruffklipparen och läser under klippprestanda, så står det 3,5ha/timme @ 11km/h.

Ja, ni läste rätt. 3,5 hektar (35 000m2) vid full klipphastighet!!

Vi kommer alltså att hinna klippa 8,75 (87 500m2) hektar extra semiruff/ruff varje vecka!!

Det som först låter som en bagatell, 30 sekunder runt ett träd, blir till en hel massa extrajobb i slutändan. Och än är inte fördelarna slut! Runt dessa träd har vi trimmat bort gräset, vilket vi inte kommer behöva göra hädanefter! Här sparar vi ännu mer tid, som kommer att läggas på mer trimning! Det betyder att vi kommer att alltid kommer att kunna hålla finishen runt de träden som är kvar på en ännu bättre nivå! Vi kommer även ha mer tid till trimning av diken som är i spel m.m.

Trädprojektet på Luleå GK kommer att betyda mycket mer än att bara ta bort träd, vi kommer att få en riktig kvalitetshöjning på alla områden. samtidigt som vi får en riktig ansiktslyftning på främst slingan Björnen!

Personligen kan jag knappt vänta på att få se det slutgiltiga resultatet, och utdelningen av detta projekt nästa säsong!

 

MVH Linus, Head Greenkeeper.

 

—————————————————————————————————

16/8 – 2016

I helgen regnade det, rejält! Hela 35mm vatten hann vi få under fredag-lördag. Detta var mycket välbehövligt för våra fairways som under en lång period har varit torra. Optimalt hade kanske varit om dessa 35mm regn hade fördelat sig på två till tre veckor, men man kan inte få allt precis som man önskar sig.

Hursomhelst så har banan klarat nederbörden mycket bra! I måndags var det endast några vattenpölar kvar. Dessa kommer att försvinna relativt fort iom. blåsten vi har haft de senaste dagarna som påskyndar processen.

Förra veckan blev det mycket gjort! Greenerna blev väl omhändertagna, bunkrarna fylldes med sand, Driving rangen blev trimmad, även en del på banan. Dräneringen på Hermelinen 5 blev lagad, fairway blev gödslad m.m.

Denna vecka kommer det att spelas en del företagsgolf bl.a, och emellan dessa tävlingar ska vi självklart hinna med lite skötsel! Det som står på agendan denna vecka är en lätt gödsling i flytande form, mestadels för färgens skull. En mörkare färg på greenen gör, förutom att det visuellt blir snyggare, att greener drar åt sig mer värme, vilket börjar bli viktigt såhär års. Detta i sin tur minskar fukten på greenen under dagen, vilket har positiva effekter på både spelet och skötseln (bättre klippresultat i torrt gräs)!

Utöver detta så ska vi sticklufta alla greener och tees runtom banan, eftersom vi vet att regn inte brukar vara en bristvara varken i augusti eller september.

Luftningen har denna gång till uppgift att hjälpa oss att bli av med överskottsvatten så fort som möjligt, för att kunna erbjuda torra spelytor, hålla en bättre syrebalans oavsett om det regnar, och minska risken för bl.a. svampangrepp (svampsjukdomar trivs oerhört bra i fuktiga miljöer)

Vi kommer återigen trimma alla bunkerkanter för att hålla en så bra finish som möjligt, detta görs i skrivande stund och beräknas vara klart under torsdag denna vecka.

Denna vecka är även sista veckan med full bemanning. Eftersom skolor och universiteten drar igång kommer vi att tvingas säga adjö till större delen av säsongspersonalen för den här säsongen, och hoppas på återseende till nästa!

Till sist måste jag komma med lite retroaktiv information även här! För någon vecka sedan gick drivaxeln till ruffklipparen av, detta betyder att ingenting på hela maskinen fungerar, och bogsering krävdes. Detta skedde en fredag, vi beställde delarna med expressfrakt från England, och måndag eftermiddag var delarna framme! Tisdagmorgon kl 07:00 klippte vi på som vanligt igen. Vi hade tur i oturen att det gick så fort med reservdelarna, och det hann inte bli en ”ruffkatastrof”.

 

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

10/8 – 2016

Då var KM-helgen avklarad och en ny Klubbmästare korad! Banan var enligt mig i ett mycket bra skick, och på greenerna rullade det både snabbt och rättvist.

Denna vecka, blir som brukligt en ”skötselvecka” efter att en stor tävling gått av stapeln. Under måndag-tisdag har vi kört ett ”klipptåg” med skötsel på greenerna.

Så här såg det ut:

klippning – vertikalskärning – klippning igen (få bort skräpet från v-skär) – sanddressning mellanstor – vältning – gödsling,  och till sist vattna ner både gödsel och sand.

Detta har redan,  och kommer fortsätta att resultera i friska, jämna och snabba greener en tid framöver. Vertikalskärningen har som uppgift att ta bort/resa upp ”liggräs” från greenerna (som en ”städning”), tunna ur gräset (resulterar även i högre hastighet med rätt mängd sand) och sist men inte minst bidrar det till ett friskare gräs, som på sikt även bidrar till en tätare green eftersom du skär av rötterna, och ger rötterna en chans att rota om sig och skjuta nya skott.

Gödslingen var i fast form, mer inriktat på tidig höst. Eftersom att växtligheten sakta börjar avta, är inte behovet av näring likadant som under högsommaren.  Vi har gett en giva med något lägre kvävehalt (som gynnar tillväxten i synnerhet), och högre kaliumhalt, vilket är viktigt för plantan när den förbereder sig för invintring (det är bra att tänka långsiktigt även här, vi tror att det är mycket kvar av säsongen ännu!). Plantan börjar lagra energi (näring) för att tillgodose sig själv under vintern när marken är frusen och snötäckt.

Vi har äntligen fått hem det andra lasset av bunkersanden! Vi började direkt fylla dom värsta bunkrarna på slingan Hermelinen. Alla bunkrar på hål 8 är fyllda, bunkern på hål 7, Fairwaybunkern på hål 6 är också fyllda i skrivande stund. Vi kommer att fortsätta så länge sanden räcker med slingan på Hermelinen, och sedan gå över på de andra slingorna.

Fairway (alla slingor, alla hål) har även den fått sig en lätt gödsling, och vi hoppas på en lagom mängd nederbörd inom en snar framtid för att dra nytta av den tillförda näringen.

Någon dag denna vecka, förslagsvis under eventuellt regn så kommer hela personalstyrkan gå ut på rangen för att röja bort allt sly på vallarna runtom, och putta ner alla bollar som har fastnat där. Dels för att hålla bollmaskinerna fulla hela dygnet, och dels för att snygga till så gott det går.

 

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

4/8 – 2016

 

KM-Helgen!

Denna vecka har, och kommer bestå i att förbereda banan inför KM som genomförs i helgen.

Detta betyder mycket klippning, vältning av greener, snygga till bunkrar, trimning etc. Alla projekt får alltså vänta för att göra mer plats för spelbarhet och finish på banan. Inför tävling utför vi inga arbetsmoment som kan påverka spelet negativt, och denna vecka har inte varit något undantag.

Vad vi har gjort är en lätt sanddressning (för jämnare, snabbare bollrull)  under tisdagen, samtidigt som vi har luftat alla greener runtom banan. Vid luftningstillfället blir greenen något ”hoppig” eftersom att gräset gärna vill följa med upp en bit. Därför vältade vi greenerna så fort vi bara kunde direkt efter luftning.

Vi har även plockat isär greenklipparens aggregat för rundslipning av cylindrar och planslipning av understål för ett sylvasst snitt inför KM. Vi passade även på att sänka klipphöjden ytterligare 0,1 mm. Så ni kan förvänta er snabba greener under helgen!

Resten av veckan kommer att bestå av bl.a klippning av alla ytor, vältning varje dag, och trimning runt träd, bänkar, diverse diken m.m.

Förra veckan skrev jag om återställningsarbeten runtom banan, och två av tre blev infriade. På grund av personalbrist uteblev reparationen av dränering på Hermelinen 5, och eftersom det är tävlingar i helgen vill vi inte riskera att ha en söndergrävd banan under denna period. Därför blir reparationen framflyttad ytterligare en vecka.

insadd ren 9

Här har ni Renen 9, återställd och insådd. Bevattningen går vid behov. Blåa pinnar (fri drop, frivillig) Samt kedjor för att minska nedtrampning, och på det sättet påverka resultatet negativt.

 

Bunkersanden har ännu inte dykt upp, och jag har fått ett löfte på att sanden kommer senast i början på nästa vecka. Vi räknar med att den sanden räcker till dom 8-10 värsta bunkrarna, vilket är dem vi ska fokusera på i första hand. Min grundtanke var att fylla alla bunkrar slinga för slinga, men jag har insett att detta inte är den bästa lösningen för tillfället, det skulle ta för lång tid, och gå åt för mycket sand för att det skulle vara rimligt.

Därför är planen ändrad till att ta hem sand i omgångar, och göra dom värsta först, och sedan dom lite bättre, och sedan dom som är OK. Detta för att kunna presentera en så bra bana som möjligt, så snabbt som möjligt!

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

25/7 – 2016

Summering Luleåveckan, samt veckans händelser!

Golfveckan blev i min mening en riktig succé denna säsong!

Vädret var med oss hela veckan, banan var i riktigt bra skick, och greenerna rullade riktigt bra! Jag kunde inte ha önskat så mycket mer än så. Under föregående vecka började vi redan kl. 05:00 varje dag, för att hinna klippa upp alla spelytor med lite marginal innan tävlingarna började kl 08:00. Vi fokuserade endast på välklippt, spelbarhet och finish. Enligt mig så lyckades vi väldigt bra. Dem jag har pratat med var väldigt nöjda, vilket är anledningen till att vi är här.

 

Denna vecka är av en helt annan karaktär än tävlingsveckan. Eftersom att inga skötselmoment på grönytorna får (bör) göras före tävling för att inte riskera rullen eller finishen, så har förra veckans skötsel flyttats fram till denna vecka, vilket betyder mer specialmoment eftersom att vi nu kommer att göra 2 veckors skötsel på 1 vecka. Detta innebär för greenerna vertikalskärning (är påbörjat) – klippning – dressning – vältning. Därefter kommer en flytgödsling att göras, och den ser ut att bli på onsdag, eftersom vädret ser ut att vara mest gynnsamt då, inte för varmt, och mindre direkt sol. Och som om inte det vore nog ska vi testa en ny maskin för luftning av greener, greenområden samt tee:s. Vi ska utreda om vi blir nöjda med resultatet och se vad den ger för effekt för att i framtiden kunna lägga in det i skötselprogramet.

Nu ska vi även komma ikapp med arbeten som uteblivit av diverse orsaker, Renen 9 (dräneringsarbetet) skall sås in, och göras ordentligt. Detta betyder att vi kommer kedja in området, MUA pinnar sättas upp och all trafik flyttas till höger om green tills området är tätat ihop sig. Vi måste också gemensamt se till att minimalt med trampning sker på dessa ytor.

Vägen mellan Renen 8 till 9 skall återställas idag, i fredags tog vi tag i saken eftersom vägen varit väldigt blöt och dålig. Vad vi hittade var en igensatt dränering! Vi lämnade det uppgrävt över helgen för att låta marken torka för att bli mer lättarbetad och därmed få ett bättre resultat på ”slutprodukt”. Vi hoppas vi inte har varit till så stora bekymmer för er medlemmar.

Hermelinen 5, fairway, sitter det en MUA pinne, där det trycker upp vatten. Detta är med stor sannolikhet även det en igensatt dränering.  Detta skall också åtgärdas. Omfattningen av sådana här arbeten är svåra att veta i förhand, det ser vi för när man sätter spaden i marken. I bästa fall är det bara att gräva upp och skarva, och i värsta fall byta hela dräneringsröret. Vi hoppas på det första alternativet!

 

I övrigt så väntar vi in mer bunkersand, som har tagit slut för oss. Och iom. personalbrist hos leverantörerna har dom inte hunnit hit med det andra beställda lasset. Sedan skall vi fortsätta med trimning och finish på banan! Bunkerkanter skall trimmas, runt träd, tee, diken, dammar m.m.

 

Som ni ser så kommer det hända en hel del på Luleå Golfklubb denna vecka, Och när allting ovan är gjort, så kommer vi ha en ännu finare bana än vad vi redan har!

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

 

Veckan som varit, och förberedelser inför!

Denna vecka har varit fullspäckad med alla typer av arbeten.

Dels har vi, som utlovat gjort alla kvalitetsförbättrande och förebyggande åtgärder på främst Green och Tee denna vecka, allt inför Luleåveckan! Vi har jobbat hårt för att greenerna ska vara friska och klara det kommande speltrycket, och samtidigt börja rulla både snabbare och jämnare. I dagsläget har vi en stimp på 10, vilket är väldigt bra! Vi är även nöjda med själva bollrullen, greenerna börjar vara mycket jämna och ”rättvisa”.

Den andra stora delen har bestått i att komma ikapp med all klippning, och främst med ruff och semiruff efter förra veckans regn, då vi inte kunde klippa över huvudtaget. Oturligt nog så har även dessa maskinerna bestämt sig för att haverera ett antal gånger, och alltså varit i behov av reparation och därmed varit stillastående. Nu är alla problem åtgärdade och vi har börjat komma ikapp. Eftersom gräset har hunnit växa obehindrat under förra veckan har det medfört att stora klumpar gräs har blivit kvar efter ruff och semi. Under nästa vecka kommer detta att klippas sönder och finishen på de ytor vara återställda.

Idag kom äntligen den efterlängtade bunkersanden! Pga, personalbrist hos leverantörerna har det blivit något försenat. Vi har idag börjat med hål 9, Björnen, och gjort två av tre (på höger sida). Jag måste dock erkänna att jag har underskattat mängden sand det kommer gå åt att fylla alla bunkrar. jag gissade på 80 ton, och märker nu att minst det dubbla kommer att krävas.

DSC_0056

I Onsdags kom ännu ett åskväder och skyfall, på 1 timme hann det komma hela 10mm regn, på den redan mättade banan. Det var gränsfall om Björnen var spelbar, och vi valde till slut  att hålla den öppen med tanke på väderprognosen som lovade varmt väder som gör att banan torkar upp snabbare än normalt.

Vi hoppas däremot att morgondagens  (Lördag) prognos inte stämmer. Den lovar ytterligare 10mm regn. Vilket kan betyda att vi tvingas stänga delar av banan åtminstonde lördag, och eventuellt söndag. Beslut kommer tas runt 07:00 både lördag och söndag, och ifall det blir aktuellt med stängning,  gå ut till alla medlemmar på Facebook, Hemsidan samt Nyhetsbrev via mail. Det är extra viktigt just nu att banan är i ett bra, och motståndskraftigt skick innan Luleåveckan, som kommer betyda mycket högt speltryck, och mycket slitage från våra maskiner som kommer gå varje dag.

 

MVH Linus, Head Greenkeeper

8/7 – 2016

Baninformation

På grund av det oväntade regnet som föll inatt, hela 20mm, på en redan vattenmättad bana,

Måste vi tyvärr meddela att hela banan kommer att hållas stängd under helgen.

Med tanke på hur den förestående väderprognosen ser ut så kommer tyvärr inte banan hinna torka upp till ett spelbart skick.

Vi är väldigt nöjda med skicket på banan i övrigt just nu, och vill därmed undvika stora svårläkta skador på alla spelytor, som skulle ha straffat oss alla golfare i längden.

Det vi förlorar i speltid nu, kommer vi att vinna på kvaliteten för resten av säsongen!

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter vi har orsakat i och med kort varsel.

MVH Linus, Head Greenkeeper

7/7 – 2016

Tillbaka!

Nu är jag tillbaka i tjänst igen efter tio dagars pappaledighet! Den 21/6 kom det en liten kille på 2830 gram och 49cm lång. Han är en glad liten typ som både är pigg och frisk!

I min frånvaro har banpersonalen under Tommys ledning kämpat på med bla. bunkerarbetet som nu äntligen är färdigt! Det har varit tidskrävande och kämpigt, men nu är det gjort! Hädanefter kommer bunkrarna kontinuerligt underhållas så att en sådan här stor insats inte kommer att krävas.

Banstatusen idag lyder: Blött, men bra! Banan har klarat sig väldigt bra med tanke på hur mycket det faktiskt har regnat. Som ni kanske läst via hemsidan, facebook eller nyhetsbrevet, så öppnar vi Renen-Hermelinen som 18-hålsslinga imorgon kl 07:00.

Medans Björnen är fortsatt stängd t.o.m Måndag pga översvämning.

Nästa vecka  händer det mycket, Först och främst ska vi hinna ikapp med all utebliven klippning för att snabbt återkomma till en god finish på banan. Vi kommer vi att börja fylla på bunkrarna med sand. Jag räknar med att det kommer att gå åt upp emot 80 ton sand för att nå ett bra resultat.

På greenerna kommer att hända ännu mer!

För att kunna ta greenerna till nästa steg måste vi ta väl hand om dom, och skapa förutsättningar för att gräset ska må bra och vara slitagetåligt. Detta kommer vi att göra dels genom att lufta alla greener (Har påbörjats, och beräknas klart Tisdag), Gödsla med fast gödsel än en gång för att få en bra ”grundnäring” och sedan toppa varannan vecka framöver med flytande näring. Sanddressa för bra rull, skydda tillväxtpunkten (slitagetåligt), samt att hjälpa nedbrytningen av det organiska materialet (Torrare green, och en bättre miljö för rötterna att växa i enkelt förklarat).

Utöver detta ska vi även gödsla Tee, foregreen och greenområden med en fast giva.

 

Detta är lite av vad som kommer att hända, och alla dessa saker kommer att lägga grunden för att om ca 2 veckor efter (from. nu) kunna snabba upp greenerna ännu mer, och hålla en ännu bättre finish på övriga grönytor!

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

 

20/6 – 2016

Banstatus efter regnet

Förra veckan regnade det, och sedan regnade det lite till! Under helgen fre-sön har vi fått mer än 40mm regn. Och jag måste säga att banan har klarat det bra! Greenerna är minst lika fina ännu, om än något mjuka. Fairway har klarat sig mycket bra med tanke på nederbördsmängden. Det finns ett par fairways med stående vatten, en del ruffar är något blöta fortfarande men banan är mer än väl godkänd för både spel och golfbilar.

Jag vill bara passa på att påminna om att droppa för stående vatten, köra golfbil med sunt förnuft. Kör hellre en omväg istället för rätt igenom vattenpölar, och sist men inte minst, laga nedslagsmärken nu när greenerna är mjukare och känsligare än normalt!

Denna vecka kommer att handla om att klippa upp en bra finish på banan innan midsommar. Efter regnet och gödslet växer det så det knakar. och vi ska göra allt för att presentera en riktigt fin bana! I övrigt kommer inga extravaganta skötselmoment att utföras, ”endast” stödsådd av tee:s, fortsatt bunkerarbete (Slinga Björnen), trimning runt banan samt återställning av fairway/foregreen/bunker på Renen hål 9, om vädret tillåter (ännu är det lite för blött för att arbeta där med ett gott resultat).

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

14/6  – 2016

Ny vecka, nya möjligheter!

Vi började veckan med att sanddressa och välta greenerna för bättre snabbhet och jämnhet, och fortsätter med en till vältning idag! Greenklipparna har fått sig en rundslipning av cylindrarna, för att behålla ett sylvasst snitt. Detta medför ett friskare gräs, bättre och jämnare rull! Mot slutet av veckan kommer vi återigen sänka klipphöjden något!

slipat

Idag (Tisdag) kommer vi att göra ett viktigt jobb på Renen hål 9, nämligen dränera om den otroligt blöta fairway/foregreen! Vi har haft en igensatt gammal dränering där som har skapat problem för oss sedan förra säsongen, och nu tar vi tag i saken!  Idag börjar vi med att gräva ett öppet dike, så att vattnet kan dräneras och torkas upp. Imorgon när marken blivit torr så kommer vi att lägga ner dränering, grus samt återställa och så in området. Med detta sagt kommer vi att under korta perioder ha en provisorisk green på hål 9 för att grävmaskinen ska kunna arbeta någorlunda obehindrat. Vi ber er ha överseende med detta.

I övrigt fortsätter vi med ogräsrensning och kantskärning av bunkrar! Vi beräknar att vara klar med Renen i veckan, för att sedan börja med Björnens bunkrar i slutet på denna, alternativt nästa vecka. Därefter kommer vi att sandfylla bunkrarna det fattas sand i. Vi kommer även att börja trimma fram lite finish på banan och runt klubbhuset under veckan.

Andra arbeten som kommer ske är ännu en gödsling av greenerna! Denna gång en långtidsverkande fast giva gödsel som kommer ligga som ”grund” för välmående greener. Denna grundgödsling kommer att toppas med en flytande gödsling ungefär varannnan vecka för att hålla en riktigt bra och jämn kvalitet utan stora ”tillväxt-toppar”.

 

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

7/6 – 2016

Förestående och stundande Banstatus

Nationaldagen firade vi genom att klippa och håla om alla greener, alla tees samt 18-hålsslingans fairways! Som en bonus fick också greenerna en lätt gödsling i flytande form.

Björnen och Renens greener har börjat ta sig, förra veckan var dom lite glesa i mitt tycke men väl godkända att spela på med tanke på årstiden! Dessa greener har inte svarat lika bra på varken sådd eller näring som Hermelinen. Av den anledningen gödslade vi dessa greener mer aggressivt än normalt, och idag fortsatte vi med att vertikalskära, stödså, dressa och välta alla fläckiga greener för tredje gången, för att säkerställa att dom läker ihop så snabbt som möjligt.  Detta passar även bra in med väderprognosen som säger regn nästkommande tre dagar, vilket betyder att fröna håller sig fuktiga på naturlig väg.

Samtidigt är vi ändå så pass nöjda med greenerna att vi har klippt ner dom till samma klipphöjd som Hermelinen, vilket gör att alla greener bör vara lika snabba. Detta medför att vi kan börja variera slingorna.

Resten av veckan kommer vi fokusera på att kantskära och ogräsrensa bunkrarna. Vi har börjat med Hermelinen och har kommit en bra bit på vägen, men detta är ett tidskrävande arbete och blir inte klart i en handvändning. När detta är gjort kommer vi att börja fylla sand i bunkrarna där det fattas.bunker

 

Varför är fairways så bruna? Jo, helt enkelt så att dom är i stort behov av lite vatten och näring, som lyckligtvis ser ut att komma imorgon i form av regn. Därför har vi passat på att gödsla alla fairways idag. Imorgon kommer vi fortsätta med tee och greenområden.blek fairway

Det som med stor sannolikhet kommer att hända när väl nederbörden kommer, är att när fairway och övriga torra ytor blir blöt, så kommer det bildas vattenpölar på många ställen. Varför det, kanske ni undrar? När ytan har torkat så pass mycket som nu så bildas en vattenavstötande ”skorpa” på det översta lagret av jorden, likt en torr disktrasa så tar det ett tag innan marken har blivit fuktig och kan börja ta emot större mängder vatten.

För er som har läst ett så här långt inlägg kan jag meddela att vi på fredag, om vädret tillåter oss att klippa greenerna kommer att ta ner klipphöjden ännu ett steg, och därmed få ännu snabbare och bättre bollrull!

 

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

31/5 – 2016

halkopp

 

Första hålkoppen för säsongen som sattes igår, vilken känsla!

Nu är vi igång och Hermelinen ser otroligt bra ut! Greenerna är täta, fairways och tee börjar komma igång bra och är klippta efter konstens alla regler. Bunkrarna blev rensade under städdagarna, ett stort tack till alla som hjälpte till!

h7premiar

 

Bild på Hermelinen 7:s green, kolla skillnaden mot förra inlägget!

Imorgon börjar arbetet med att få en bra bollrull! Imorgon (Onsdag) kommer vi att lägga all energi samt personal på att vertikalskära Hermelinens greener två varv, klippa ner dom till 4,4mm (nuvarande 5,5mm)  sanddressa bort ojämnheter samt öka bollrull ytterliggare, och även välta! På torsdag kommer ni att kunna uppleva helt andra greener än i skrivande stund.

v-skar

 

(Nya blad på vertikalskäraren)

En liten påminnelse, Efter premiärdagen räknade jag till 40 nedslagsmärken på en och samma green, sedan tappade jag räkningen.. Det är jätteroligt att närspelet fungerar så pass bra redan nu, men hjälp till att hålla greenerna i bra skick genom att laga dessa! Det är ytterst viktigt nu under säsongsstart när gräset är extra känsligt för slitage.

 

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

27/5 – 2016

 

Banstatus, mina tankar kring säsongsstart samt nyheter på banan!

Hermelinen 7 26 Maj

(Green Hermelinen 7, 26 Maj)

Nu är det nära! På måndag öppnar vi slingan Hermelinen på ordinarie greener!

Enligt mina efterforskningar är det första gången på ca 13 år vi kan öppna i Maj direkt på ordinarie greener!

Som ni vet har vi jobbat hårt för att få igång framförallt greenerna så fort som möjligt med bla. dom fantastiska fiberdukarna, ändrad skötselplan och en mer aggressiv gödselplan.

Banan ser riktigt bra ut nu iom. värmens intågande, fairways har börjat torka upp, sådden på tee har börjat titta fram, och man börjar se konturerna på banan igen efter ”vintervilan”!

Vi har den senaste veckan fokuserat på att täta ihop greenerna ännu mer, klippa upp alla finklippta ytor flera varv och även jobbat med bunkrarna för att ha en kanonfin bana till säsongsstarten. En sanddressning och vältning har gjorts för att skydda tillväxtpunkten hos gräset (mer slitagetåligt) samt öka bollrullen.

 

Slingorna Renen och Björnen har något glesare greener, därför väntar vi med att öppna dom så att vi effektivt förbättra dom till någonting vi alla kan vara glada och stolta över. Mer information om detta kommer på måndag eller tisdag nästa vecka, iom att värmen är här tror jag att det kommer att gå fort för dom att växa ihop!

 

Tankar hos en greenkeeper

Säsongsstart är fantastiskt roligt, det känns som att gå från 0-100% på en gång!  Det är den här perioden som lägger grunden för hur bra banan kan bli under säsongen- t.ex längre säsong = längre tid att förbättra greener, både jämnhet och täthet.

Vad som är viktigt vid sådd av greener och tee är ”tajmingen”, det får inte vara för kallt eller för blött i marken för att undvika skador. Men väntar du för länge får vi en kortare säsong iom. förlorade dagar! Det är alltså viktigt att ha is i magen, och sen när det väl är dags för sådd, att köra 100%!

När sådden väl har kommit upp så är det dags att få greenerna att täta ihop sig, och här finns ingen tid att förlora! På med låga givor gödsel med täta mellanrum. Det är verkligen nu vi lägger grunden för hur banan kommer bli. en tät stark matta från start är otroligt viktig för hur man sedan kan behandla den. en gles greenyta är både känslig för slitage och klipphöjder, vilket gör att vi under en längre tid skulle behöva vattna mycket (mjuka greener) , köra på höga klipphöjder (långsamma), och eftersom du bara får klippa 1/3 av gräsets varje gång så betyder detta att det skulle ta lång tid att komma ner i dom höjderna vi vill vara på.

Alltså: Under våren är det viktigt att snabbt få en mycket gräs med hjälp av näring. Det betyder att gräset till en början kommer att växa mer än normalt under ett par veckor, detta uppenbarar sig för er golfare som ”långsamma” greener. MEN i det här skeendet är bollrullen sekundärt, eftersom det är nu vi grundar för hela säsongen, gör vi detta rätt nu så kommer vi otroligt snabbt att kunna göra greenerna snabbare, Istället för att långsamt vänta på bra rull i augusti.

 

Under våren är gräset extra känsligt för slitage, och det finns en del knep ni kan använda för att hjälpa till i att hålla banan i topptrim! Tipsen följer nedan:

 

*Blött på fairway där bollen ligger? Droppa för stående vatten!

*Vill ni, såsom vi också ha en jämn och rättvis green? Hjälp till genom att laga ditt nedslagsmärke! gärna ett par extra när vi ändå är igång.

*Är fairway och tee vikigt? Det tycker vi också! Lägg tillbaka uppslagen torv och ”trampa fast” den.

*Bara en kort putt kvar? Skänk den! Ni vet att hen sätter den. Detta för att minska slitage på hålkanten  samt grönytan runt koppen.

*Hamnade ni i bunkern? Kratta ordentligt så att nästkommande spelare också får ordentligt med sand under klubban.

Detta för att alla ska få en lika trevlig upplevelse som ni just hade! Sköter vi detta så kommer vi ha en kanonbana hela säsongen!

 

Några Nyheter för i år är, som ni kanske har sett på facebook, vita/svarta flaggstänger men riktigt snygga vita flaggor med Luleå golfklubbs logga på!

Vi kommer i år att klippa tee/foregreen kortare än vanligt, 10mm istället för 13mm.

Nya gula rangebollar kommer snart, alla gamla bollar försvinner!

 

MVH Linus, Head Greenkeeper

 

 

 

 

15/5 2016

Våren har rivstartat, och så har även vi i banpersonalen!

Vädret har hittills varit mycket gynnsamt och vi kan se en hel del överlevande gräs på greenerna och övriga ytor, i synnerhet på slingan Hermelinen.

Med rangen öppen, greenerna stödsådda och täckta med vårduk, bevattningen igång och kontrollerad samt programmerad, vertikalskärning av fairways och tees utfört, så har vi goda förutsättningar att få en tidig start på golfsäsongen 2016!

Nästa vecka kommer en lätt första gödsling av greenerna att ske, för att gynna det överlevande gräset.

Nysådden kommer med lite tur med vädret att titta fram om cirka 8-10 dagar, och då ska vi börja driva på greenerna med gödsel, så att dom snabbt växer ihop till en jämn och tät matta.

Vi ska också stödså dom flesta tees samt en del fairways runtom banan under nästa vecka för att säkerställa en riktigt bra start på säsongen.

Nu är det dags att damma av klubborna och slå  ett par hinkar på rangen, golfsäsongen närmar sig!

MVH Linus , Head Greenkeeper

 

27/4 – 2016

Dukarna som blev beställda tidigare i vår har anlänt, och vi har byggt en ”ställning” som gör det lätt och effektivt att arbeta med dessa skrymmande rullar. dukupphängningDenna upphängning gör att rullen ligger fritt på axeln och kan lätt rullas ut för hand och är enkel att transportera.

Dukarna måste också fästas för att inte blåsa bort. Till detta har vi införskaffat 116st 6 meter långa armeringsjärn! För att få tyngden, inte riva sönder dom sköra dukarna och effektiviteten kontra att spika/mäla fast den, är detta ett bra sätt att få dukarna att ligga kvar,

Nu väntar vi bara på att regnet ska sluta och att snön ska försvinna lite mer, innan vi kan lägga ut dukarna!

MVH Linus

 

 

22/4 – 2016

Våren närmar sig sakta, och vi skulle behöva lite mer värme för att kunna börja arbeta ”på riktigt” med banan.

Eftersom vi vill ha igång banan så fort som möjligt har vi lagt ut dukar på dom greenerna som har tittat fram hittills.

duk Herm8

 

 

 

 

 

Detta gör att vi minimerar risken för frystorka, vilket är en mycket vanlig orsak till att gräset som väl har överlevt vintern, dör under den tidiga vårperioden. Vi höjer även marktempen, du får igång mikrolivet i marken, och kan stödså / så nytt tidigare på våren.

Vad är då frystorka och varför är det farligt?

Jo, när solen tittar fram och värmer marken så värmer den bara upp den översta centimetern, djupare hinner solen inte värma iom. att det fortfarande är nattkallt.

Detta gör att gräset triggas igång av värmen och börjar växa. Plantorna behöver såklart vatten för att växa, men marken under den översta centimetern är frusen! Detta betyder alltså att en frisk planta inte har tillgång till vatten och dör av ”vätskebrist”. Vad duken har för funktion i det avseendet är att när avdunstningen sker under dagen, hålls vattnet kvar under duken (kondens). Detta gör att gräset har tillgång till vatten under även dom varmaste dagarna.

 

Så snart greenerna börjar tina fram kommer vi att lägga på dukar på alla greener av ovan nämnda anledningar.

 

MVH Linus

 

31/3 – 2016

Hej!

RangenIdag har vi skottat av alla utslagsplatser och omkringliggande områden runt rangen. Även denna gång har vi transporterat bort all snö som vi skottat för att undvika smältvatten till våren.

Än så länge är snödjupet för stort på rangen (ca 35cm) för att det ska vara genomförbart att skotta av den. Snön måste få sjunka ihop ytterliggare runt 10cm för att undvika enorma snöhögar som ligger kvar till midsommar och blöter upp bärlagret, som skulle resultera i en ej plockbar range samt smutsiga golfbollar.

 

MVH Linus

 


30/3 – 2016

Hej!

Snart är våren kommen och vi gör allt för att hjälpa den på traven!

Idag har vi skottat av puttinggreenen (plastgreenen) så gott det går både för hand och med maskin. Som ni ser är den täckt av 3-4 cm is, så vi hoppas på lite varma nätter så kommer den snart vara spelklar för alla träningssugna golfare! Eftersom det låg ett islager över hela ytan passade vi på att dressa den med en grön specialsand för just konstgräs. Detta medför att isen tinar snabbare iom. den mörka färgen, samt att det går åt något mindre energi för solen att värma sanden kontra vatten.

konstgräs

Vi passade även på att transportera bort allsnö som vi skottade av för att minimera risken att smältvatten rinner in från omkringliggande områden och in på plastgreenen igen.

MVH Linus