linus_greenkeeperLinus Bylund head greenkeeper

070-653 58 46

Följ gärna Linus journalanteckningar om banans hälsotillstånd.

 

 

Banpersonalen har lagt ribban högt för att banan ska vara i toppskick och ge möjlighet för både medelgolfare och singelhandicapare att utvecklas och få en underhållande upplevelse på banan. Den dagliga driften och underhållet av banan följer en särskild skötselplan som styr vilka dagar olika uppgifter ska utföras.

Mycket omsorg läggs ner för att arbeta upp banans kvalitet i takt med att växtligheten blir gynnsam. Golfbanan i Luleå har förstås helt andra förutsättningar ”att växa till sig” efter den långa vintern än banor i södra Sverige. Därför lägger banpersonalen extra fokus på att få igång banan så snart snön tinat bort.

Fairway och tre ruffar

Luleå Golfklubb

Hermelinen hål 3

Vardagar startar arbetet på morgonkvisten mellan kl 5 och 7.

Först görs en reguljär klippning av fairways, tees, ruffar och greener. Därefter går man över till olika skötselmoment såsom gödsling, dressning och luftning.

Gräsets klipphöjd varierar på de olika bandelarna. Fairways klipps på 12-13 mm höjd, semiruff 25-30 mm och ruffar 40-45 mm klipphöjd.

Ruffen kan delas in i tre kategorier – semiruff (krage runt fairway och greener), ruff och oklippt sk. ”högruff.” Eftersom ruffområdena är stora försöker personalen anpassa klippningen så att man inte stör det spel som pågår ute på banan.

Kärlek på green

Banans grästees ska så långt det är möjligt ha jämn, fast yta. Teemarkeringarna (blå, röd, gul och vit) flyttas enligt ett system som ger god tidsrymd för läkning av nötningsskador, och för att variera spelet och spelarnas strategi från en runda till en annan.

Luleå Golfklubb

Greenområdet på Hermelinen hål 3

 

Banpersonalen lägger extra mycket omvårdnad och kärlek på greener och foregreener. Greenerna vältas 3-5 gånger i veckan för att bidra till en jämn bollrull. Var och varannan vecka sanddressar man greenerna för att ytterligare öka jämnheten för en optimal bollrull.

Rättvisa och jämna greener

Greenområdena utsätts för mest slitage på banan.  Därför följer banpersonalen ett väl utarbetat gödselprogram som ger både ”mat och energi” till banans viktigaste grönyta. Luleå Golfklubb använder enbart de bästa produkterna på marknaden för att säkerställa en jämn tillväxt som gynnar golfspelet.

Klipphöjden på foregreener ska vara ca 10-12 mm medan greenerna finklipps till drygt 3 mm.

Nyckelordet för banpersonalen är att greenerna ska vara rättvisa, och jämna!

Lämna företräde, tack!

Arbetsschemat för banpersonalen bygger på en noggrann och effektiv planering – och en ambition att inte vara i vägen för golfspelet. Men ibland uppstår situationer då arbetet stoppar upp spelet.

Tänk gärna på att banpersonalen har företräde på banan, men att de ser dig och jobbar undan för att kunna släppa fram dig så fort de bara kan!

Hermelinen#3_höst

Greenen på Hermelinens hål 3, pipning och förberedelser inför vintern.