Bäste medlem,  det kan kännas länge kvar till nästa säsong men planering och förberedelserna är redan i full gång. I en tid då många klubbar brottas med stora problem och minskade medlemsantal kan vi konstatera att Luleå Golfklubb går mot strömmen och är en välmående golfklubb med bra ekonomi som klarat av att göra stora satsningar dom senaste åren och inför nästa år planeras det att bättra på dom små detaljerna så det upplevs som extra roligt att komma ut till anläggningen.
För att anpassa verksamheten till dagens och framtidens förutsättningar har styrelsen vänt sig till svenska golfförbundet för att få råd och insyn i hur andra klubbar jobbar och tänker. För att göra golfen tillgänglig och attraktiv har fler och fler klubbar tagit bort kravet på spelrätter, både en överlevnadsfråga men även en anpassning till dagens villkor för att vara attraktiv som sport.
Vi har därför tillsammans med förbundet tagit fram ett förslag till nya stadgar för verksamheten där styrelsen samtidigt föreslår att kravet på spelrätter skall slopas – något som vi ser som en nödvändighet för fortsatt god utveckling av klubben.
På mötet skall vi rösta om:
1. Nya stadgar
2. Spelrätter
 Vi vill därför att ni redan nu reserverar datumet 5 dec kl . 18.00
Förslag till nya stadgar och plats kommer senare.
/Styrelsen