Kallelse till årsmöte måndag den 24/4 kl 18.00

Vi välkomnar alla medlemmar till klubbhuset den 24/4 för klubbens årsmöte!

Alla handlingar kommer att finns att hämta från kanslist eller via vår hemsida enligt stadgarna!

Mvh

Adam