Tillfällig Lokal Regel om fågelspillning

Lösa naturföremål är naturföremål som inte sitter fast, t ex: djurspillning. Sådana naturföremål är inte lösa om de sitter fast på bollen. Lättnad för Lösa Naturföremål Regel 15.

Under hösten kommer det att vara stora mängder flyttfåglar på banan, ex kanadagäss. Dessa fåglar förorenar kraftigt med sin spillning.

Enligt Regel 13.1b får en boll alltid rengöras om den lyfts från green. Därutöver har Regel- och Handicapkommittén beslutat att från 1 augusti varje år och tills banan stängs för säsongen får spelaren även rengöra bollen från gåsspillning på fairway, bunker och pliktområden.

· Spelaren måste markera bollen innan den lyfts för rengöring

· Bollen ska återplaceras efter att den har rengjorts

Om spelaren inte markerar bollen innan den lyfts och om spelaren spelar bollen som återplacerats på ett felaktigt sätt får spelare ett slags plikt.

Luleå augusti 2021

Regel- och Handicapkommittén