Det blev ganska blött och mjuka spelytor efter gårdagens regn!
Banan fortsatt öppen med uppmaningen att vara extra försiktig och laga nedslagsmärken för allas trevnad samt minska skaderisken på spelytorna.
Däremot gäller Golfbilsförbud tillsvidare för att minimera körskador.
Mvh Linus, Head Greenkeeper