F.r.om Måndag den 5/10 Kommer delar av parkeringen att stängas av pga behov av uppläggningsplats för stora mängder sand till Fairway samt Greenområden.
Notera att första infarten är stängd, denna får inte blockeras då det blir trångt för lastbilarna och skador lätt uppstår, utan använd den andra infarten både när ni kommer och när ni åker.
Vi kommer i den mån det går att sätta ut skyltar och band för att förtydliga detta Måndag morgon.
Sponsorplatserna är from måndag därför fri för alla att stå på under resten av säsongen.
Blir det trångt så har vi såklart hela grusplanen att parkera på!