Nu finns dagordning och handlingar utlagda. Det kommer lite mer senast måndag.

Se handlingarna här: bhttp://www.luleagolf.se/dokument-och-protokoll/