Coronaviruset – inget årsmöte under maj månad

Fortfarande har vi ett oförändrat läge då det gäller corona-pandemin. Ett läge som vi allihop är väl medvetna om genom de förändrade levnadssätten som är gällande numera. Inget normalt umgänge med nära och kära, bio, restaurang, idrott, dans mm.

Glädjande nog kan vi se fram emot en golfsäsong även om det i skrivande stund ser ovanligt ljust ut på marken pga snön. Men den kommer att försvinna och när vi då äntligen kommer igång så kommer vi nog att känna oss som ystra kalvar på grönbete.

Mycket har hänt på klubben under våren ändå. Golv har lackats om, ljudplattor har satts upp i restaurangen, möblering i herrarnas omklädningsrum, greenerna har skottats fram, material för vår nya range, anställningen av sommarpersonal är klar mm. Det nya sättet att debitera ut medlems- och spelavgifter via min golf har fungerat utmärkt. Det innebär också en minskad kostnad för allt tidigare arbete med utskick och porto.

Resultatet för 2019 blev positivt, nästan exakt som fjolårets, vilket vi i styrelsen och ledningen känner oss jättenöjda med. Vi har fortsatt en stark balansräkning, vilket kan behövas inför detta verksamhetsår. Samtliga större investeringar som beslutades om på föregående årsmöte har genomförts till en kostnad som ligger betydligt under budget.

Det är en dock en stor ovisshet inför innevarande år. Vilka effekter eller förändrade konsumtionsmönster kommer det att bli? Permitteringar och arbetslöshet, konkurser och försämrade villkor för företagen?  Vi är också beroende av våra sponsorer inför varje säsong. Tävlingsverksamheten ligger på is än så länge. Några gruppbokningar får inte genomföras. Vi kommer naturligtvis också att följa Folkhälsomyndigheternas och Svenska Golfförbundets rekommendationer. Många av Europas golfbanor är idag helt stängda, därför är det roligt att vi i Sverige kan hålla igång med får kära sport.

En nyhet är att vi diskuterar nu en regelruta på vår hemsida som sköts av K-G Sandberg i samarbete med Adam. K-G kommer också att vara behjälplig i Regel- och Handicap teamet under 2020.

Håller tummarna för att vi alla får vara friska och att samhället snart kommer igång igen.

Kjell Hjelm