Nu är rangearbetet påbörjat.

Greenkeepern Linus Bylund drog undan mattan för siste spelaren på rangen innan den stängdes för totalrenovering. Fotograf: Jan Wennskog.

rangearbete 2