Idag har vi börjat jobba med en efterlängtat projekt av många av våra medlemmar!

Täckdikning av diket på Björnen 5!
För att ha funktion av diket så har vi lagt 110mm dräneringsrör samt 10 ton dräneringsgrus.
Vänligen gå på den grusade delen under nysådd. Avspärrningar kommer snart upp för att visa vägen.
Inför det här vädret har vi luftat alla fairways (man ser att knivarna blivit bättre inslipade, men kräver fortfarande mer körning innan luftningen blir osynlig) dom har även fått en gödsling för att kicka igång tillväxten.
Vi har även stödsått och gödslat samtliga tee, och vi ser redan den gröna fina färgen komma tillbaka!

bana 15 aug