Härmed kallar Luleå Golfklubb till  årsmöte 2019. Det äger rum den 24 april mellan kl. 18 – 20 på Elite Stadshotell. Handlingar kommaer att vara tillgängliga här på hemsidan och på kansliet från den 17 april.… Read More


Luleå Golf Academy (golfshopen) har ny hemsida: www.lga.nu Ni kan även ladda ner app till Luleå Golf Academy:   Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.lga.appLuleaGolfAcademy     App Store https://itunes.apple.com/us/app/lule%C3%A5-golf-academy/id1384869377?ls=1&mt=8  … Read More