Pust och stön. Nu är årets hcp-revision genomförd. Totalt har 213 medlemmar fått sitt hcp reviderat. Alla får en bekräftelse från SGF.
Har du frågor om revisionen, hör gärna av dig
Karl-Gustaf Sandberg
Luleå GK
Ordf. Regel- och Handicapkommittén
070-545 06 65