Pust och stön. Nu är årets hcp-revision genomförd. Totalt har 213 medlemmar fått sitt hcp reviderat. Alla får en bekräftelse från SGF. Har du frågor om revisionen, hör gärna av dig Karl-Gustaf Sandberg Luleå GK Ordf. Regel- och Handicapkommittén 070-545 06 65  … Read More


Hej på er alla våra medlemmar, Stort nyhet för er våra golfspelare! Efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen och Skatteverkets beslut kring friskvårdsbidrag har vi förutom informationen på verksamhetsseminarierna för klubbar och spelare på golf.se sammanställt en sida med den information vi har tillgång till. Läs mer här! http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/friskvardsbidraget/ Viktigt att tänka på är att fakturan… Read More


Varje klubb ansluten till SGF är skyldig att årligen genomföra revision av medlemmarnas handicap. Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutandet av säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare. Den beräkningsmetod i GIT-systemet som används för hcp-revision, jämför spelarens faktiska medianpoäng med den europeiska medelpoängbogeyscoren för spelarens… Read More