Av säkerhetsskäl har en ny outgräns dragits mellan Björnen 4 och Björnen 5; Allt fler långtslående spelare har från 4:ans tee börjat spela mot ladan och fairway på Björnen 5, vilket anses som farligt spel.

Den nya outgränsen börjar i höjd med teeområdet på B4 och sträcker sig bort mot den röda ladan där gränsen slutar. Regel- och handicapkommittén har skrivit en ny lokal regel om denna interna outgräns. Gränsen kan komma att tas bort när ruffen vuxit upp så pass mycket att den blir ett “hinder”.
Helena Eriksson var en av de första som slog ut med de nya outmarkeringarna som börjar på Björnen 4.

Helena Eriksson var en av de första som slog ut med de nya outmarkeringarna som börjar på Björnen 4.

Outpinnarna följer gränsen mot Björnen 5.

Outpinnarna följer gränsen mot Björnen 5.

Outgränsen sträcker sig bakom ladan före greenområdet på Björnen 4.

Outgränsen sträcker sig bakom ladan före greenområdet på Björnen 4.