Regel- och handicapkommittén har beslutat att klubben även 2017 ska genomföra den årliga hcp-revisionen. Bakgrunden till beslutet är att SGF från nästa år låter klubbarna välja mellan att SGF gör revisionen eller klubben själv. Revisionen i GIT genomförs på medlemmar som har minst 8 registrerade ronder åren 2015 och 2016, varav minst 4 för senaste golfåret.