Veteran blir man det år man fyller 60 år. Dispens lämnas till yngre medlem som är förtidspensionär. Tävlingsdagar är tisdagar, i september även torsdagar.
Tävlingsdag kan pga andra arrangemang flyttas till annan dag.

Varje deltagare fyller i sitt scorekort före tävling. På scorekortet skall framgå:
datum, exakt hcp och spelhcp (= det antal slag spelaren har enligt sloptabell)

Tävlingarna spelas från gul respektive röd tee. I enlighet med golfens regler får spelare (herrar) det år han fyller 75 år välja från vilken tee han önskar spela.

Anmälningstid mellan klockan 07:15 – 08:00. Första boll går ut klockan 07:30.

Lottningsförfarande – Starttider !
Meningen med vår verksamhet är att vi skall lära känna varandra eller åtminstone någon gång spela med varandra. Det stora intresset/deltagarantalet gör detta allt svårare.

Lottningsförfarande enligt nedanstående:
Att vara först på plats innebär inte att man startar i först.
Erfarenheten visar att före klockan 07:30, finns minst 20 spelare på plats. Bland dessa 20, sker lottning för att klara av de två första startbollarna (8 spelare). Kvar återstår nu 20 minuter att samla övriga anmälda, där lotten avgör starttid.

Scorekort
Spelare kan aldrig tillgodoräkna sig fler än 36 slag oavsett hcp. Varje spelare/markör ansvarar för att inlämnat scorekort visar rätt resultat. Tävlingsledarna kontrollerar inte sammanräkningen. Scorekortet anses inlämnat i och med att prisutdelningen startar. Tävlingsledningen har därefter rättighet/skyldighet att diskvalificera spelare med felaktiga scorekort. Tävlingarna är hcp-grundande.

Grundspelet
Poängberäkningen under grundspelet innebär att segraren får lika många poäng som antalet deltagare (startande) i omgången och sedan i en fallande skala så att sista placeringen ger 1 poäng.
Vid beräkning av slutställningen i grundspelet stryks de två sämsta resultaten.

Matchspelet
De 24 bästa från grundspelet spelar matchspel för att kora veteranmästare.
Placeringarna 9-24 startar matchspelet i september och respektive segrare möter placeringarna 1-8 nästkommande tisdag.
Vid matchspel kan tävlande inte tillgodoräkna sig fler än 18 slag i förhållande till motspelaren.
Matchspelet bör spelas tisdagar i samband med veterangolfen.
Detta gäller framförallt finaldagen då många är intresserade av utgången.
I händelse av otjänligt väder eller om spelare inte kan spela ordinarie matchdag kan matcherna spelas annan dag under veckan.
Spelarna skall själva överenskomma om dag och tid och skall meddela tävlingsledaren (Börje Bäckman) vilken överenskommelse som gäller och matchresultatet.
Matchen måste vara spelad innan nästkommande speldag.
Om matchen inte är genomförd i tid eller om matchresultatet inte redovisats diskvalificeras båda spelarna.

Prispengar

Första pris: 5:- x antal deltagare. Startavgift: 40:- (Till Festkassa: 20:-)
1:an 2:an 3:an 4:an 5:an 6:an
5:- 4:- 4:- 3:- 2:- 2:-

Prisutdelning:
Pristagare äger rätt att vidtala annan att hämta priset. Om mottagare av priset inte finns på plats övergår priset till nästkommande pristagare. Prisutdelningen skall därför starta med den 1:e pristagaren.