kjel_hjelm_ordf

 

 

 

Ordförande: Kjell Hjelm, 070-690 92 75

 

Styrelse för Luleå Golfklubb: Kjell Hjelm, ordförande. Ledamöter: Anna Holmström, Anna Lindberg, Börje Sikblad och Niklas Ruumensaari. Suppleanter: Sofia Lindström och Johan Östling.

Texten på denna sida kommer att uppdateras när årsmötets protokoll justerats och Svenska Golfförbundet formellt godkänt förestående stadgeändringar!

 

Styrelsens viktigaste stöd för sitt arbete är medlemmarnas vilja som den den kommer till uttryck i mötesbeslut, perspektivplan och aktivt arbete. Vi i styrelsen arbetar oförtrutet vidare med klubbens kvalitetsarbete. Ambitionen är att ständigt förbättra Luleå GK så att vi är attraktiva för medlemmar och andra intressenter. I allt vi gör strävar vi efter att få med våra ledord:

Glädje – Gemenskap – Uppmuntran

För att det fortsatta arbetet ska bli lyckosamt ställs höga krav inte bara på styrelse, personal, medlemmar, funktionärer utan även på omvärlden i form av kommuner, samarbetspartners etc.

Välkommen att höra av dig direkt till oss i styrelsen med dina synpunkter på utvecklingen av Luleå Golfklubb!

Läs och ladda ner dokument och protokoll.