Information: Svaret på frågorna finns i regelboken. Har du frågor om regler kontakta gärna Tommy Hannu, Distriktsdomare eller Karl-Gustaf Sandberg, Förbundsdomare Emeritus

 

Flervalsfråga

Fråga 3: I en slagspelstävling så droppar Gun en boll för tillfälligt vatten på Björnen 7. Bollen träffar marken i lättnadsområdet, innan bollen stannar träffar bollen av misstag Guns klubba som ligger på marken i kanten på lättnadsområdet. Gun tar bort klubban utan att bollen, som är kvar i lättnadsområdet rubbas. Gun spelar bollen. (22)

Vad är påföljden?

A. Ingen plikt                                           B. 1 slags plikt                    C. 2 slags plikt

 

 

Svaret på Requestfråga  inspirerad av Bernt Tiberg

Det här är situationen: På Hermelinen 6 markerar Tore sin boll, som ligger, efter tre slag,  på överkanten på green , rengör den och återplacerar bollen. Då börjar bollen rulla och den rullar hela vägen i koppen. ”Par” säger Tore glatt till Bertil. Tar upp bollen ur koppen, de går vidare och slår ut på 7:an. De kontaktar TD som är Tommy Hannu och vill veta om Tore gjorde rätt på H6.

Tommys ruling : Tore plockade ju visserligen upp bollen ur koppen men han skulle ha återplacerat den, Regel 13.1d, och därefter håla ut.  Eftersom han inte hålade ut på 6:an, innan han slog ut på 7:an så är det Regel 3.3c ”Att inte håla ut” som gäller vilket innebär diskning. (Regel 3.3b undantag gäller inte).

 

En viktig fråga i sammanhanget

• ”Fuskade” Tore, när han sa till Bertil att han hade par på hålet, utan att ha hålat ut

 

 

Requestfråga  inspirerad av Bernt Tiberg

 

Bertil och Tore spelar tillsammans i en slagspelstävling. Regionfinal i ”Däck och Vulk”.  På Hermelinen 6 markerar Tore sin boll, som ligger, efter tre slag, på överkanten på green , rengör den och återplacerar bollen. Då börjar bollen rulla och den rullar hela vägen i koppen. ”Par” säger Tore glatt till Bertil. Tar upp bollen ur koppen, de går vidare och slår ut på 7:an. På hål 9 tar Bertil upp situationen på 6:an med Tore men båda är lika dåliga på regler och vet inte vad som gäller, men de ska informera TD som är Tommy Hannu. Tommy får situationen klart för sig ganska omgående, och vet exakt vad som gäller. Vet du vad som gäller? Tommys ”ruling” kommer  nästa vecka.

 

Tänk på att:

• Spela banan som den är och spela bollen som den ligger.

• Spela i enlighet med reglerna och i spelets anda.

• Du är ansvarig för att lägga till dina egna plikter, om du bryter mot en regel, så att du inte får någon möjlig fördel gentemot din motspelare i matchspel eller övriga spelare i slagspel

 

Vilken påföljd/plikt: 0, 1, 2,3,4 slag, Förlorat hål, Diskvalifikation

Fråga 2: Bosse byter boll i slagspel när han återplacerar sin boll på green på Renen 1. Han hålar sedan ut och slår ut på nästa hål. (11)

Svar fråga 2: Bosse byter boll i slagspel när han återplacerar sin boll på green Renen 1. Han hålar sedan ut och slår ut på nästa hål. Svar: Nej Bosse får inte byta boll när han återplacerar sin boll. Påföljd: 2 slags plikt. Regel 6.3b(1) och (3)

 

Fråga 1: Får Maja böja en gren med sin hand för att komma under ett träd för att spela en boll när detta är det enda sättet att komma under trädet för att ta en stans. (1)

Svar fråga 1: Får Maja böja en gren med sin hand för att komma under ett träd, på Björnen 5, för att spela en boll när detta är det enda sättet att komma under trädet för att ta en stans. Svar: Ja det får Maja. Regel 8.1b. Det finns en tolkning, 8.1b/3, i ”Official Guide to the Rules of Golf”.