Regel- och handicapkommittens ansvarsområden

 

  • Vara klubbens främsta experter på “Regler för Golfspel” och tolkningen av dessa enligt “Decisions on the Rules of Golf”.
  • Ha det totala ansvaret för formulering av klubbens lokala regler, tillfälliga lokala regler och lokala bestämmelser.
  • Ha det totala ansvaret för banans markeringar.
  • I förekommande fall och i samråd med klubbens greenkeeper bestämma gränser för MUA.
  • Vid behov informera och utbilda klubbens medlemmar om nya regler och regelförändringar samt även, vid behov, genomföra allmän och grundläggande regelutbildning.
  • Ansvara för tillämpning av EGA:s handicapsystem
  • Ansvara för den årliga handicaprevisionen

 

kg_sandberg

Karl-Gustaf Sandberg ordförande

Förbundsdomare Emeritus

070-545 06 65
0920-22 65 10

 

hannu

Tommy Hannu distriktsdomare

070-512 10 44
0920-22 55 88

MichaelEriksson

Mikael Eriksson regel- och tävlingsledarkunskap

070-653 84 28