Texten på denna sida kommer att uppdateras när årsmötets protokoll justerats och Svenska Golfförbundet formellt godkänt förestående stadgeändringar!

 

Luleå Golf AB sköter driften och fastighetsskötseln på uppdrag av Luleå Golfklubb. Verksamheten har egen styrelse och ledning som ansvarar för hela banans skötsel och underhåll med fast och säsongsanställd personal. Bolaget har huvudansvaret för underställda underentreprenörer såsom restauratör, pro/shop mm.

Ladda ner och läs bolagets senaste årsredovisningar:

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013 

 

• Styrelse för Luleå Golf AB

 

Kjell Hjelm Företagarna

Kjell Hjelm ordf Luleå Golfklubb/Luleå Golf AB

070-690 92 75

 

• Valda ombud att företräda klubbens aktier

KGS

 

Karl-Gustav Sandberg ägarrepresentant för medlemmarna

070-545 06 65

 

 

stefan_westermark

 

Stefan Westermark ägarrepresentant för medlemmarna

070-626 05 00

 

 

• Verkställande direktör och klubbchef

Adam Wozniak_DSC4814

 

 

 

 

 

Adam Wozniak

070-338 54 33

 

• Anställd personal

 

linusb

Linus Bylund head greenkeeper

070-653 58 46