Luleå Golf AB sköter driften och fastighetsskötseln på uppdrag av Luleå Golfklubb. Verksamheten  ansvarar för hela banans skötsel och underhåll med fast och säsongsanställd personal. Bolaget har huvudansvaret för underställda underentreprenörer såsom restauratör, pro/shop mm.

Årsredovisningar för bolaget finns att hämta på kansliet.

 

• Styrelse för Luleå Golf AB

 

Kjell Hjelm Företagarna

Kjell Hjelm ordf Luleå Golfklubb/Luleå Golf AB

070-690 92 75

 

• Valda ombud att företräda klubbens aktier

 

Edde Hjerpe ägarrepresentant för medlemmarna

070-215 71 88

 

stefan_westermark

 

Stefan Westermark ägarrepresentant för medlemmarna

070-626 05 00

 

• Verkställande direktör och klubbchef

Adam Wozniak_DSC4814

 

 

 

 

 

Adam Wozniak

070-338 54 33

 

• Anställd personal

 

linusb

Linus Bylund head greenkeeper

070-653 58 46