Quizball_3Du har väl koll på golfreglerna!? Vässa svingen på rangen och regelkunskaperna här – de två viktigaste komponenterna för den som vill ha roligt på banan! Tidigare frågor och svar hittar du längst ner på sidan!

Lycka till!

Nya knepiga regelfrågor. Kan du de rätta svaren?

Rätt svar på ALLA publicerade frågor hittar du här!

61. Mona frågar sin partner Stina i fyrboll vilken klubba hon slog ut med på Björnen 2. Efter att Stina har svarat byter Mona klubba och slår ut. Vad blir påföljden? A) 0 plikt B) 2 plikt för spelaren, 0 för partnern C) 2 plikt för både spelaren och partnern.

62. Patrik spelar fel boll från ruffen på Renen 5 in på green. Väl uppe på green upptäcker han sitt misstag. Han går tillbaka och hittar en annan boll som han spelar. När han kommer upp på green så ser han att han återigen spelat fel boll. Patrik går tillbaka och hittar sin boll som han spelar. Vad blir påföljden för Patrik för spel på fel boll två gånger? A) 2 slags plikt B) 4 slags plikt C) Diskvalifikation.

63. Var på banan får spelarens caddie eller partner stå på en förlängning av puttlinjen eller spellinjen bakom spelaren när han slår sitt slag? A) På tee B) Ingenstans C) På green.

64. Johanna:s boll ligger mot en sidovattenspinne på Renen 8. När Johanna flyttar på pinnen faller bollen ned i hålet efter pinnen. Vad får Johanna göra?A) Återplacera bollen utan plikt B) Droppa sin boll så nära hålet som möjligt utan plikt C) Johanna får inte ta lättnad utan plikt, hon måste spela bollen som den ligger eller droppa enligt Regel 26-1.

65. Ingvar slår sin drive ut i ruffen på höger sida på Hermelinen 8. Han går fram och ser en boll som han tror är hans. Han slår den bollen out of bounds. Ingvar droppar och slår en ny boll som landar på green, men ser då att det ligger en boll några meter bort och den visar sig vara hans boll. Ingvar spelar den bollen och slår upp den på green och puttar två gånger. Vad blir spelarens score på hålet? A) 6 slag B) 7 slag C) 8 slag.

66. Lillemor puttar på Renen 9 och när bollen är på väg mot hål blåser det in en plastpåse och lägger sig på puttlinjen. Hon springer snabbt fram och plockar bort påsen. Vad gäller?A) Lillemor får två slags plikt B) Lillemor får ingen plikt C) Lillemor får ett slags plikt och hon måste slå om slaget.

67. Lars-Helge och Dennis slår båda ned i samma sidovattenhinder på Björnen 7 och bollarna försvinner utan att någon vet var i hindret de hamnade. Lars-Helge:s boll gick ned i vattenhindret längre från hål än Dennis:s boll. Vem ska slå först? A) Lars-Helge B) Dennis C) De ska lotta vem som ska slå först.

68. Vilket är rätt om en boll som kan störa eller hjälpa en annan spelares boll? A) En spelare kan få vilken boll som helst lyft om han anser att den kan störa hans spel även när hans boll är i rörelse B) En spelare får lyfta sin boll utan att ha blivit ombedd, om han anser att den kan störa en annan spelare i hans spel C) En spelare får lyfta sin boll om han anser att den kan hjälpa en annan spelare i hans spel.

69. Irma slår ett slag men missar bollen i ruffen på Hermelinen 3. Hon upptäcker då att det inte var hennes boll. Vad säger reglerna? A) Irma får två slags plikt för spel på fel boll B) Irma måste räkna slaget men får ingen plikt C) Irma får två slags plikt för spel på fel boll och måste räkna slaget.

70. Håkan är på väg ner i bunkern på Björnen 1 för att slå ett slag på sin boll som ligger där. Olyckligtvis råkar Håkan sparka ned en tallkotte i bunkern som lägger sig alldeles framför bollen. Vad gäller? A) Håkan får två pliktslag om han plockar upp tallkotten från bunkern innan han slår sitt slag B) Håkan får plocka upp tallkotten för han har rätt till det läge som bollen hade när den efter ett slag hamnade i bunkern C) Håkan får plocka upp tallkotten eftersom det enda syftet är omsorg om banan och ingenting görs som bryter mot regel 13-2 med hänsyn till hans nästa slag.

71. När Mailis ska återplacera sin boll på green på Björnen 5 lägger hon den av misstag vid Tatiana:s markeringsknapp strax intill. Hon puttar sedan i hål. Misstaget upptäcks innan hon hinner slå ut på nästa tee. Mailis går tillbaka till green och placerar bollen på rätt plats och hålar ut på två slag. Vad gäller? A) Scoren med bollen som spelats från rätt plats räknas och Mailis måste lägga till ett pliktslag till sin score på hålet B) Scoren med bollen som spelats från rätt plats räknas och Mailis måste lägga till två pliktslag till sin score på hålet. C) Scoren med bollen som spelats från fel plats räknas och Mailis måste lägga till två pliktslag till sin score på hålet.

72. Folkes boll ligger på green på Björnen 4 en decimeter från hål. En jordklump har fastnat på bollen så Folke markerar, lyfter och rengör den och återplacerar den sedan. Efter att bollen har legat stilla några sekunder, och utan att Folke har gjort någonting som kan ha påverkat den, börjar bollen röra sig och rullar ned i hålet. Vad gäller? A) Folke måste återplacera bollen B) Folke anses ha hålat ut med sitt föregående slag C) Folke anses ha hålat ut med sitt föregående slag men måste lägga till ett pliktslag till sin score på hålet.

73. Elvira letar efter sin boll i ruffen på Renen 4 och råkar sparka till och trampa på en boll. Elvira meddelar sin markör Linda och i hennes närvaro markerar och lyfter Elvira bollen och konstaterar att det är hennes boll. Elvira droppar bollen så nära som möjligt där den låg när bollen rubbades och spelar sedan. Vad gäller? A) Elvira får 2 slags plikt för att ha droppat bollen i stället för att återplacera den B) Elvira får 2 slags plikt, 1 slag för att ha rubbat sin egen boll och 1 slag för att inte ha återplacerat bollen C) Elvira har gjort rätt, men får 1 slags plikt för att ha rubbat sin egen boll bollen.

74. Lennart slår ett kort slag med sin sandwedge strax utanför green på Björnen 2 och bollen landar nära hålet. Han går med sin sandwedge och putter fram till bollen och puttar med en hand samtidigt som han stödjer sig mot sin sandwedge. Vad blir påföljden? A) Ingen plikt B) 2 slags plikt C) Diskvalifikation

75. Vilket av följande är INTE ett råd? A) Elisabeth föreslår Hans att han ska förklara sin boll, som ligger dikt mot en tall på Hermelinen 9, för spelbar B) Anton säger till Per-Olof att flaggan är placerad längst bak till vänster på green på Renen 5 C) Erik säger till Sven att sikta lite till höger om flaggan vid inspel mot greenen på Renen 2 p g a sidvind.

76. Arne:s boll ligger på green på Renen 7. Han markerar, lyfter och rengör bollen, sedan lägger han avsiktligt bollen några decimeter vid sidan om sin markeringsknapp, utan avsikt att spela den därifrån, endast för att den inte skulle kunna påverka Johan:s slag. Av misstag glömmer sedan Arne att återplacera bollen och puttar bollen från den plats där han la den vid sidan om sin markeringsknapp. Han hålar ut med bollen och slår ut på nästa tee. Vad blir påföljden? A) 1 slags plikt B) 2 slags plikt C) Diskvalifikation

77. Jacob letar sin boll i ”skogen” till vänster på Björnen 9, och hittar en boll som han tror är hans, bollen ligger bland rötterna i en buske. Han förklarar bollen ospelbar och beslutar sig för att droppa bollen i enlighet med Regel 28a. Efter han droppat och spelat bollen hittar hans medtävlare Adam den ursprungliga bollen i ett spelbart läge. Vad är det som gäller?A) Jacob har felaktigt satt en ny boll i spel och måste rätta sitt misstag genom att spela vidare på den ursprungliga bollen med 2 pliktslag B) Jacob har felaktigt satt en ny boll i spel + att han spelar från fel plats. Han och måste rätta sitt misstag genom att spela vidare på den ursprungliga bollen med 3 pliktslag C) Den övergivna bollen är Jacob:s boll i spel med 1 slags plikt (slag och distans)

78. Cissi:s boll ligger i en bunker på Björnen 4. Hon tar sin stans men bestämmer sig för att byta klubba. Innan Cissi tar sin nya stans jämnar hon till fotspåren från sin förra stans Vad blir påföljden? A) Ingen plikt B) 1 slags plikt C) 2 slags plikt

79. Nattaporn och Ewa slår båda ut sina bollar i ett vattenhinder på Renen 7. Nattaporn fiskar upp båda bollarna, men råkar förväxla dem när de droppar, så Nattaporn droppar och spelar på Ewa:s boll och vice versa. Vad gäller? A) Båda spelarna får 2 slags plikt för spel på fel boll B) Nattaporn får 2 slags plikt eftersom hon gav Ewa fel boll C) Ingen plikt för någon av spelarna.

80. Gert:s boll stannar på hålkanten, på green på Björnen 8, efter en 6 metersputt. I frustration blåser han bollen i hål, tar upp den och slår ut på nästa tee. Vad gäller? A) Bollen var hålad med 1 slags plikt B) Bollen var hålad med 2 slags plikt C) Gert är diskvalificerad.

81. Per:s boll ligger på fairway på Hermelinen 2,150 m från green. Innan han slår sitt inspel lagar han ett kraftigt nedslagsmärke 5 m framför bollen i spellinjen. Vad gäller? A) Ingen plikt B) 1 slags plikt C) 2 slags plikt.

82. Klubbhuvudet lossnar från skaftet på Amanda:s järn 6:a under baksvingen på Renen 3, men Amanda fullföljer svingen och missar bollen. Vad gäller? A) Slaget räknas inte B) Slaget räknas C) 2 slags plikt.

83. Vilket av följande är Maria:s utrustning? A) Ett mynt som hon använder för att markera läget för en boll B) En handske som hon använder för att markera 1 klubblängd vid droppning för tillfälligt vatten C) En boll som återplacerats vid medtävlaren Astrids markeringsknapp.

84. Det är två bollat i kö på hål 10, Renen 1. Medan Agneta väntar på att slå ut tränar hon puttning på övningsgreen som ligger framför klubbhuset. Vilket av följande är korrekt? A) Agneta får ingen plikt i någon spelform B) I slagspel får Agneta två slags plikt C) Om hon slår mer än ett övningsslag blir Agneta diskad, både i match och i slagspel.

85. Birgitta spelar DM på Luleå GK och har sin golfspelande väninna Christina som caddie. Birgitta puttar från foregreen på Björnen 9, med flaggan i hålet. Medan bollen är i rörelse går Christina fram till flaggan och tar bort den. Birgitta:s putt går i hål. Vad gäller? A) Ingen plikt B) Birgitta får 2 slags plikt, bollen är hålad C) Birgitta får 2 slags plikt, men slaget skall annulleras och spelas om.

86. Tore slår en vrålhook (alla i Tores boll skriker för full hals FOOOOORE) på sitt utslag på Renen 6 och träffar vänster framhjul Assars golfbil som står i höjd med röd tee på hål 7. Bollen träffar med sådan kraft så att den studsar och rullar ner i sidovattenhindret mellan R6 och R7. Vad gäller? A) Tore skall placera sin boll på den punkt där den träffade Assars golfbil B) Tore skall annullera slaget och spela en ny boll från tee C) Tore skall spela vidare på bollen i sidovattenhindret R26.

87. I en fyrboll slagspel bad Erik sin partner Jesper att visa honom linjen för en chip från ett läge alldeles utanför greenen på Renen 8. Jesper visar linjen genom att vidröra green med sin klubba. Vad gäller? A) Varken Erik eller Jesper får någon plikt B) Erik får 2 pliktslag C) Jesper får 2 pliktslag

88. Joakims boll ligger alldeles vid outgränsen på Renen 5. När Joakim tar sin stans så måste han stå med höger fot utanför outgränsen och i lite synligt tillfälligt vatten. Bollen ligger inte i tillfälligt vatten. Får Joakim lättnad enl. R 25? A) Ja B) Nej

89. Christinas boll ligger alldeles vid outgränsen på Renen 5. Utanför gränsen ligger en gammal cykel som stör Christinas sving. Får Christina flytta cykeln? A) Nej B) Ja

—————————————————

Rätt svar på ALLA frågor hittar du här!