Ladda hem och läs klubbens viktiga dokument och protokoll

 

LGK_styrelseprotokoll_170515

• LGK styrelseprotokoll 170327

• LGK styrelseprotokoll 160912

• LGK styrelseprotokoll 160622

• LGK styrelseprotokoll 160523

• LGK styrelseprotokoll 160418

 

• LGK stadgar_2011-03-16

• LGK Miljöplan

• LGK Årsmötesprotokoll 2017

• Bilaga Årsmötesprotokoll 2017

• LGK Årsmöte 2016

• LGK Årsmöte 2014

• LGK Årsmöte 2013

• LGK Årsredovisning 2016

• Kommitéernas verksamhetsberättelser 2016

• LGK Årsredovisning 2015

• LGK Årsredovisning 2014

• LGK Årsredovisning 2013