Området definierat av blåvita pinnar, är en spelförbudszon varifrån spel är absolut förbjudet. Fullständig lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt följande:

På spelfältet finns 3 droppzoner(rangemattor).
Spelaren väljer den närmaste droppzonen och placerar en boll på mattan. Bollen får rengöras.
När bollen är placerad på mattan är den i spel.

Plikt för brott mot Tillfällig Lokal Regel:

Slagspel- två slags plikt
Matchspel- förlust av hål

 

Tommy Hannu/Mikael Eriksson/ Karl-Gustaf Sandberg