Nu är Hermelinen markerad för både sällskapsspel och tävling. Den största förändringen är att Out-gränsen på H8 är flyttad ner från toppen på slänten till 1-2 meter framför slänten på fw-sidan. Vi tror att det kommer att snabba upp spelet. Mindre bolletande i slänten. Vi som gjorde jobbet, ett gediget arbete, var Tommy Hannu, Mikael Eriksson och Karl-Gustaf Sandberg. Nästa markeringsprojekt blir Renen och därefter Björnen.