Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittsprindning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundet Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

 

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske.

 

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

 

Bunkrar

Spelaren bör/ska i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.