Ordförandebrev

Coronaviruset – inget årsmöte under april månad

Normalt så ska vi enligt våra stadgar avhålla vårt årsmöte under april månad. Med tanke på de rekommendationer som lämnats från Folkhälsomyndigheten, så är det inte möjligt att genomföra på ett säkert sätt. Många av våra många aktiva medlemmar tillhör dessutom riskgruppen, 70+.

Vi följer naturligtvis utvecklingen dag för dag. Så snart vi ser möjlighet så kallar vi till årsmöte. Runt om i Sverige är det samma situation för alla former av sammankomster. Dialog med SVGF pågår kontinuerligt och även med andra delar av samhällsfunktionerna.

Vi är också ödmjuka inför vad det här kommer att innebära för Luleå Golfklubb. Vi ser redan nu konsekvenser i form av ökad arbetslöshet, varsel, permitteringar och börsras. Med stor sannolikhet kommer vi också att se ett stort antal konkurser bland våra småföretag som en följd av denna pandemi.

Inför sommaren så är vi många som längtar efter att komma igång så snart som möjligt. Längtan efter att få inviga vår nya ranch och Björnen 7. Vi var också många som anmälde oss till Garys populära klubbresa i april, som nu verkar mycket osäker. Men livet kommer att gå vidare och så småningom kommer världen igång igen. Vetenskapen jobbar för högtryck med att hitta lösningar i form av vaccin eller botemedel.

Håller tummarna för att vi alla får vara friska och att samhället snart kommer igång igen.

Kjell Hjelm