Nu är stugorna klara och redo för sina hyresgäster!

Vi har 7 st lediga stugor. Hyran är 5000kr per stuga. Vi hyr ut till en medlem som är ansvariga för stugan. Just nu är dem utan ström. Vi kan inte lova ström i nära framtid. Hyr inte en stuga om ni behöver ström.

Stugorna hyrs ut på säsongsvis. Uppsägning av en stuga måste ske innan Feb inför varje säsong. Eftersom säsongen har börjat kommer vi fakturerar bara 4000kr för denna säsong.

Ni som har redan anmält intresse till Carin behöver inte anmäla igen. Ni andra som är intresserade kan anmäla till mig före fredag. Lottningen av dem här nya stugor ske fredag under dagen. Dem som få en stuga kommer vi kontakta via mail eller telefon.

Anmäler till mig via adam@luleagolf.se

stugor