Regel- och Handicapkommittén, Leif Gatedal, Mikael Eriksson och med hjälp av Tommy Hannu markerat, med den regelkompetens som krävs, slingorna Renen och Hermelinen så de är klara för tävling- och sällskapsspel.