Här kan ni hitta lokala regler för Luleå Golfklubb:

http://www.luleagolf.se/wp-content/uploads/2019/06/LOKALA-REGLER-2019-.pdf

Regelvandringarna blev en fullkomlig succé. Drygt 60-talet medlemmar fick en praktisk genomgång av, Leif Gatedal och Karl-Gustaf Sandberg, om de nya reglerna bl.a pliktområden, lättnadsområden, droppning, de 20 viktigaste regeländringarna och mycket mycket annat nytt.
Inom kort kommer alla medlemmar, i ett medlemsbrev, att få de nya lokala reglerna , lokala bestämmelser och tävlingsvillkor. Allt detta kommer också att finnas på klubbens hemsida och i klubbhuset vid terminalen. Läs Lokala regler som har samma “status” som regler för golfspel.
Har du frågor, kontakta Regel- och Handicapkommittén