Regel och Handicapkommittén har bestämt att alla gula pliktområden på alla slingorna ska ändras till röda pliktområden. Markering kommer att ske så att det inte råder någon tvekan om var en boll ska droppas, även om bollen skar pliktområdets gräns – sist – på “greensidan/andra sidan” i spelriktningen. En fördel med röda pliktområden jämfört med gula är ett ytterligare lättnadsalternativ –sidled.
SGF RK skriver: Från gula till röda pliktområden.
– Golfklubb har full frihet att ändra gula pliktområden till röda pliktområden. – Det är tillåtet att golfbana enbart har röda pliktområden. Detta påverkar ej banvärderingen.

Regel- och handicapkommittén