Härmed kallar Luleå Golfklubb till  årsmöte 2019.

Det äger rum den 24 april mellan kl. 18 – 20 på Elite Stadshotell.
Handlingar kommaer att vara tillgängliga här på hemsidan och på kansliet från den 17 april.