K-G Sandberg och Tommy Hannu har valt att lämna uppdraget i Regel- och HCP kommittén efter ett mångårigt och mycket gott arbete.

Kommittén som består av Leif Gatedal och Mikael Eriksson kommer nu att förstärkas med Adam och Linus.