Varje klubb ansluten till SGF är skyldig att årligen genomföra revision av medlemmarnas handicap. Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutandet av säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare.
Den beräkningsmetod i GIT-systemet som används för hcp-revision, jämför spelarens faktiska medianpoäng med den europeiska medelpoängbogeyscoren för spelarens handicapgrupp.
GIT-systemet har automatiskt föreslagit enskild hcp-revision för en del av klubbens medlemmar, som ett resultat av ovanstående beräkningsmetod. Det är således varje medlem själv som påverkar revisionen beroende på sina registrerade ronder i GIT under 2017. Vissa får en höjning av sitt hcp med 1 eller 2 slag och andra får en sänkning av sitt hcp med 1 eller 2 slag. Totalt är det c:a 200 medlemmar som får hcp-revision. Revisionen beräknas starta i mitten av januari 2018. SGF skickar automatiskt ut ett personligt bekräftelsemail när klubbens Regel- och Handicapkommitté har genomför en enskild hcp-revision.