Luleådamerna Nattaporn Fredriksson, Birgit Stöckel-Danielsson, Gun Gatedal och Gunnel Johansson gjorde en stark insats när Hjärtgolfens Sverigefinal avgjordes på Lundsbrunns GK.

Vid Hjärtgolfens kvalificeringsevent i Luleå deltog 60 damer. Startavgifter och lotteri inbringade 8.000 kronor till hjärtforskningen.

I riksfinalen kom Nattaporn och Birgit på en fin 3:e-plats, medan Gun och Gunnel knep 5:e-platsen. Bra kämpat!