Vad är det för blå markeringar som dykt upp på fairways och greener? Ibland står siffran 1, ibland 4, ibland ett kryss.

De blå markeringarna återfinns just nu överallt på banan.

De blå markeringarna återfinns just nu överallt på banan.

Representanterna från SGF som finmäter banan i yards och hjälper till med slopningen.

Representanterna från SGF som finmäter banan i yards och hjälper till med slopningen.

Svaret är att siffrorna är koder för den banvärdering som Svenska Golfförbundet gör när de i veckan slopar klubbens tre slingor.

Siffran 4 är exempelvis kod för en ”bogeydam” och 1 för scratchspelande man. Den förre antas slå ett fullt slag från tee 229 meter inklusive rull, scratchdamen 192 meter och bogeydamen 137.

Arbetet med att slopa banan pågår denna vecka.