Klubbchefen Adam Wozniak har på Facebook lagt ut ett antal tips till dem som spelar golf i Luleå. Här är klubbchefens synpunkter och tips:

• Skräp och sopor: Den som behöver kasta skräp, ska kasta det i sopkärlen för källsortering som finns runt banan och vid klubbhuset. Spelaren ska alltså förvara skräpet i sin golfbag, eller på annat sätt, tills hon eller han kommer till ett sopkärl!

AdamWozniak_6070• Avslagna peggar: På utslagsplatserna finns nya tee-markeringar men de gamla ”plåtburkarna” att kasta peggar i har tagits bort. Om man inte kan ta med sig trasiga peggar, ska man plocka upp dem från tee och slänga dem i semiruffen eller ruffen.

– De ska inte ligga kvar på tee eftersom den känsliga teeklipparen kan skadas. Men i ruffen klipps de till småbitar eller förmultnar.

• Nedslagsmärken: Ser man ett olagat nedslagsmärke på green ska man alltid laga det!

– Uppslagna torvor på fairways ska alltid läggas tillbaka med rätt sida ner och trampas till ordentligt. Hjälp gärna till att lägga tillbaka torvor som andra slarvat med!

• Bunkerkrattor: Bunkerkrattan ska ligga i bunkern och gärna i spelriktningen, inte på kanten eller i gräset!

– Vi har en fantastiskt fin anläggning, konstaterar Adam. Men vi måste alla hjälpas åt att hålla den i toppskick.