Björnens 9 hål är markerad och klar av regel- och handicapkommittén. Om du lyfter en röd, gul, blå eller blå/vit pinne – sätt alltid tillbaka pinnen ordentligt!

Med anledning av det stora antalet frästa stubbar, har den tillfälliga regeln fått ett tillägg:

stubbflisTillägg: På banan är det många områden som är stubbfrästa som inte är belagda med matjord och nysåtts. Dessa områden är MUA.  Om spelarens boll ligger i eller vidrör ett sådant område, eller om detta påverkar området för den avsedda svingen, får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(i). Inverkan av ris och kvistar och flis, efter stubbfräsning, på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.