Uppdaterad text: På torsdag 15 juni kl 16 öppnar slingorna Björnen och Renen. Det betyder att alla 27 hål öppnas för spel. Första 18-hålsslingan blir Björnen-Renen. Tidbokningen är öppen!

Samtidigt meddelas att regel- och handicapkommittén nu även markerat Renen inför torsdagens öppning av alla slingorna. Björnen markeras under nästa vecka när klubben fått mera markeringspinnar. En vädjan: Lyfter du en röd, gul, blå eller blåvit pinne, sätt tillbaka pinnen!