img_2273Nytt år innebär nya regler. En av nyheterna från 1 januari är denna: Om man av misstag råkar flytta på bollen, eller bollmarkeringen, på green har man tidigare straffats med pliktslag. Så kommer det inte vara från och med 1 januari 2017.

USGA och R&A har nämligen beslutat att en lokal regel ska införas som innebär att en boll eller bollmarkör som flyttas omedvetet, eller utan intention att göra just så, ska återplaceras utan pliktslag.

För Luleå GK betyder det att regel 18-2, 18-3 och 20-1 kommer att ändras så här i sammanfattning:

”När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.”

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.